Lötschbergtunnelns norra ingång vid Frutigen
Södra ingången vid Raron

Lötschberg-bastunneln är en 34,6 kilometer lång järnvägstunnel genom Alperna i Schweiz.

Lötschbergtunneln invigdes den 15 juni 2007. Tunneln trafikeras av både passagerartåg och godståg (upp till 4 000 ton). Tunneln är belägen ungefär 400 meter under den gamla Lötschbergtunneln vilken togs i bruk 1913.

ProjektetRedigera

Tunnelbygget har gjorts för att lätta på trycket på de schweiziska vägarna, genom att ge möjlighet för lastbilar och trailers att lastas om på tåg i Tyskland, transporteras via järnväg genom Schweiz, och lossas i Italien. Tunneln kortar också restiden Tyskland-Italien för turister och andra resenärer med en tredjedel. Kostnaden för att bygga tunneln är motsvarande 25 miljarder svenska kronor. Tunneln är ännu inte slutligt färdigställd, i och med att cirka 21 km av det ena tunnelröret saknas.

Tunneln ingår tillsammans med Gotthard-bastunneln i AlpTransit-initiativet som går ut på att bygga en snabbare nord-sydlig järnvägsförbindelse genom de schweiziska alperna genom byggandet av bastunnlar flera hundra meter under nivån för de gamla tunnlarna.

KonstruktionRedigera

Då Lötschbergtunneln är helt färdigställd ska den bestå av två rör med ett enkelspår i varje, med rören borrade sida vid sida från portal till portal, förbundna varje 300 meter med mindre tvärrör, så att den andra tunneln kan användas som nödutgång.

KapacitetRedigera

Idag kör 110 tåg (varav 30 passagerartåg) dagligen genom den nya bastunneln, och 66 genom den gamla tunneln ovanför. Samtliga tåg som är mer än 7 minuter försenade dirigeras upp till den gamla linjen.

Maxhastighet för tågen:

  • Passagerartåg: 200 km/tim
  • Lutande passagerartåg: 250 km/tim
  • Godståg: 100 km/tim
  • Kvalificerade godståg: 160 km/tim

Externa länkarRedigera