Sund

ett smalt vattenområde mellan två landområden

Sund är ett relativt smalt farvatten mellan två landområden, antingen inom en sjö eller ett hav (som Kalmarsund mellan det svenska fastlandet och Öland) eller mellan två sjöar eller hav (som Öresund mellan Nordsjön och Östersjön).[1] Ett trängre sund kallas ofta nor. Ett sund där man far igenom med båt kallas också gatt.

Havens ekosystem
Litoralzonen Kontinentmarginal
Intertidalzonen Pelagial
Neristiska zonen Sund
Kontinentalsockel Djuphavsberg
Kelp Hydrotermisk källa
Korallrev Demersala zonen
Agulhas bank Bentiska zonen
Gibraltar sund.

I svenska ortnamn är delstavelser med sund mycket vanligt förekommande, även för platser som inte längre ligger vid något sund, till exempel Sundbyberg.[1]

Exempel på sund redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera