Robert Michels, född 1876, död 1936, var en tysk sociolog.

Michels är en av de teoretiker som talade om oligarkins järnlag. (Bland andra teoretiker nämnas Vilfredo Pareto och Gaetano Mosca.) Dessa menar att varje organisation bär tendensen till oligarki. Michels anser att denna maktkoncentration är ett framträdande drag även hos sådana organisationer som anser sig vara demokratiska. Till och med syndikalism och anarkism uppvisar oligarkiska tendenser enligt Michels. Detta beror inte på personliga maktsträvanden, utan på strukturella faktorer. I varje organisation uppstår ett tryck mot maktkoncentration och oligarki på grund av organisationens inneboende logik: Makten i en organisation måste centraliseras för att organisationen ska fungera.

Michels menar även att de som hamnar i maktposition ogärna vill släppa ifrån sig sin makt, i stället omger de sig av sådana personer som gör att de kan behålla den. Människan är enligt Michels i grund och botten egoist. Dessutom hävdar han att det hos människan finns ett psykologiskt behov av ledare. De flesta är ointresserade av politik, och uppskattar att det finns personer som vill ägna sig åt att bevaka deras intressen. Michels menar att människan av naturen är förutbestämd att styra eller att styras.

BibliografiRedigera

Se ävenRedigera

Borell, Klas. 1997. När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering, 1911-1920. Sociologisk Forskning 43(1):149-176