Oligarki

politiskt begrepp för ett fåtal personer som styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel. Namnet kommer av grekiskans oligos ("få") och archo ("härska") och myntades under den klassiska grekiska eran.[1]

Informellt kan termen oligarki syfta allmänt på en begränsad grupp med stor makt, ofta i ett politiskt system med eller utan formella demokratiska inslag. Det nya Ryssland[2] och Ukraina (efter Sovjetunionens fall) är särskilt förknippat med oligarki där ett antal mäktiga företagsägare och finansmän är kända som "oligarkerna".

I motsats till aristokrater härskar ofta oligarkerna i skymundan. Oligarki kan, när den har starka inslag av kriminalitet, ibland kallas maffiavälde. Oligarker styr ibland i formellt demokratiska system där dominerande politiker utgör en liten elit som återskapar sitt parlamentariska inflytande genom att kontrollera ekonomiska nyckelresurser och omfattande personliga nätverk. Ofta används nya demokratiska stater som exempel på detta men det finns även exempel på oligarki-tendenser i etablerade demokratiska politiska system.[3] I vissa fall kallas även en parlamentarisk demokrati för oligarki, då man genom folkval bestämt vilka fåtal individer som ska fatta beslut åt allmänheten i en enskild sluten grupp.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”oligark | svenska.se”. https://svenska.se/tre/?sok=oligark&pz=1. Läst 30 april 2021. 
  2. ^ ”Ryssland - Demokrati och rättigheter”. UI - Utrikespolitiska Institutet. 31 januari 2020. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/ryssland/demokrati-och-rattigheter/. Läst 11 februari 2020. 
  3. ^ Stone, Clarence (1989). Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988 

Se ävenRedigera