Ridderstolpe är en svensk friherrlig och grevlig ätt.

Grevliga ätten Ridderstolpes vapen.

Ättens stamfader Peter von Frischen kom från Livland, men inträdde i svensk tjänst och blev 1687 löjtnant vid Livregementet till häst. Hans hustru Sara Clerck tillhörde adliga ätten 433, och var dotter till underlagmannen Thomas Clerck och Anna Geijer född i släkten Geijer. Deras son Carl von Frischen (1684-1762) adlades 1715 av Karl XII med namnet Ridderstolpe och introducerades på nummer 1492. Till valspråk tog han Et Deus et Patria testes. År 1751 upphöjdes han emellertid till friherre av Adolf Fredrik, varmed den adliga ätten utgick. Ätten introducerades som friherrlig 1752 på nummer 228. Friherrebrevet kom dock inte att utfärdas förrän 1778 av Gustav III.

Karl von Frischen nobil. Ridderstolpe var gift med Margareta Gyllenkrook, vars mor tillhörde ätten Wattrang. Deras enda dotter Ulrika Eleonora var gift två gånger, första gången von Berchner och andra med greve Stackelberg; en dotter i första äktenskapet var Ulrika Eleonora von Berchner. Ulrika Eleonora Ridderstolpe hade två bröder. Karl Johan Ridderstolpe (1719-1785) gjorde Fiholm, Västmanland till fideikommiss, men med sin hustru fick han bara två barn som avled späda. Den andre brodern Fredrik Vilhelm Ridderstolpe (1730-1816) kom därför att ärva Fiholm, och bli den ende som förde ätten vidare på svärdssidan.

Fredrik Vilhelm Ridderstolpe var gift med grevinnan Eleonora Lovisa Antoinetta Dohna (släkten Dohna) och hennes mor var friherrinnan Fredrika Sture. Han och äldste sonen Carl Ulrik Ridderstolpe upphöjdes till grevar år 1800 med primogenitur, varigenom endast huvudmannen för ätten har grevlig värdighet, och de övriga är friherrar. Grevebrevet undertecknades 1812. En yngre son till Fredrik Vilhelm, Fredrik Ludvig Ridderstolpe, var landshövding och gift med Caroline Ridderstolpe. Sedan äldre broders son avlidit barnlös blev Fredrik Ludvig greve och huvudman för ätten. Äldre grenen av ätten ägde en tid Tidö slott.

KällorRedigera

  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
  • Riddarhusets ätt- och vapendatabas