Hjälm förekommer i många heraldiska vapen och hjälmen med sin hjälmprydnad betraktas i regel som den näst viktigaste delen av vapnet efter själva skölden. Den heraldiska hjälmen har närmast hämtat sitt utseende från de hjälmar som användes vid medeltida och senare hållna tornerspel, de är symboliska avbildningar och liknar därför inte nutida funktionella hjälmar.

Ett vapen som innehåller både sköld med sköldemärke och hjälm med hjälmprydnad och hjälmtäcke brukar kallas ett "fullständigt vapen". Lika lite som skölden skall vara utan bild, kan ett vapen ha en hjälm utan hjälmprydnad.