Kommandostav är befälstecken för en militär befälhavare, ofta inom armén.[1] En kommandostav är ofta omkring 30 centimeter lång stav och rikt sirad.[2]

Johann Tserclaes Tilly med kommandostav, kopparstick av Pieter de Jode d.ä.
Svenska militärer med kommandostavar nationaldagen 2012.
Kommandostav med kikare - Livrustkammaren

SverigeRedigera

I den svenska Försvarsmakten används idag kommandostavar av överbefälhavaren, kommendanter, och garnisonschefer med salutstation eller fästning. De finns i tre olika modeller:[3][4]

  • stav m/1790 infördes för vakthavande generaladjutanten i Stockholm som sedan 1818 bär titeln överkommendant. Sedan 1911 bärs den även av kommendanten i Boden. Staven är stålblå, beströdd med guldkronor samt försedd med guldknopp och doppsko.
  • stav m/1802 var avsedd för vissa platskommendanter och bärs idag av kommendanten i Stockholm och av garnisonscheferna i Göteborg, Karlsborg och Karlskrona. Staven är 90 cm lång och försedd med en hårdflätad portepé.
  • stav m/1815 var generaladjutanten för arméns tjänstetecken. Den bars senare av chefen för Lantförsvarsdepartementet om denne var militär. Staven är förgylld och beströdd med blå emaljerade kronor samt försedd med knopp och doppsko.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera