Resultat i andrakammarvalet 1928

Tabellen visar resultatet av andrakammarvalet 1928:

Valkretsens
namn
Antal
mandat
Höger-
partiet
Bonde-
förbundet
Liberaler Frisinnade Social-
demokraterna
SKP Summa
valsedlar
Röster M Röster M Röster M Röster M Röster M Röster M
Stockholms stad 18 87 078 7 14 484 1 10 218 1 83 875 7 27 152 2 222 807
Stockholms län 10 29 891 3 9 941 1 2 958 9 118 1 39 809 4 9 668 1 101 385
Uppsala län 5 12 574 1 8 435 1 3 136 7 109 1 20 805 2 2 923 54 982
Södermanlands län 7 13 759 1 8 493 1 12 737 1 36 281 4 2 026 73 296
Östergötlands län 12 39 510 5 13 376 1 3 063 11 280 1 47 608 5 6 677 121 514
Jönköpings län 9 29 363 2 14 781 2 513 20 297 2 25 160 3 2 735 92 849
Kronobergs län 6 29 855 3 7 947 1 5 558 15 518 2 3 084 61 962
Kalmar län 9 37 656 5 12 997 1 401 6 803 1 19 903 2 4 328 82 088
Gotlands län 3 4 799 1 9 333 2 3 903 3 714 21 749
Blekinge län 6 19 333 3 3 311 7 187 1 19 931 2 1 665 51 427
Kristianstads län 9 24 008 3 13 584 1 20 846 2 30 413 3 1 034 89 885
Fyrstadskretsen 8 33 238 3 7 677 52 211 5 1 976 95 102
Malmöhus län 11 20 919 2 30 537 3 9 567 1 3 656 54 943 5 503 120 125
Hallands län 6 22 052 2 15 410 2 3 102 2 373 15 818 2 2 401 61 156
Göteborgs stad 9 29 220 3 14 183 1 2 156 44 800 5 8 887 99 236
Gbg Bohus 8 27 659 3 6 958 1 8 455 1 3 363 25 171 3 2 742 74 348
Älvsborgs läns norra 7 18 226 3 11 759 1 4 619 8 556 1 23 031 2 1 623 67 814
Älvsborgs läns södra 5 26 475 3 8 473 1 5 878 14 387 1 1 465 56 678
Skaraborgs län 9 35 659 4 16 125 1 830 15 659 1 24 281 3 2 120 94 674
Värmlands län 10 24 472 3 7 648 1 345 19 644 2 44 506 4 11 815 1 109 430
Örebro län 8 15 427 2 6 799 2 031 18 054 2 35 552 4 4 698 82 561
Västmanlands län 6 11 372 1 8 403 1 10 216 1 28 482 3 4 389 62 862
Kopparbergs län 9 13 758 1 9 764 1 22 024 2 38 315 4 9 172 1 93 033
Gävleborgs län 11 12 082 1 14 273 2 13 454 2 40 578 5 13 044 1 93 431
Västernorrlands län 10 18 214 2 15 274 2 1 643 10 752 1 41 227 4 9 848 1 97 408
Jämtlands län 5 11 177 1 6 236 1 490 10 947 1 16 420 2 2 396 47 666
Västerbottens län 7 24 478 2 27 855 3 16 166 2 686 69 185
Norrbottens län 7 20 180 3 3 194 6 675 1 15 026 2 12 520 1 57 595
Summa 230 692 434 73 263 501 27 70 820 4 303 995 28 873 931 90 151 567 8 2 356 248

Källa: Svenska Dagbladets årsbok 1932, s. 86

Se ävenRedigera