Svensk polisaspirant

Under tiden en polis gör sin provanställning erhålles graden polisaspirant.

Aspiranttjänstgöringen är sex månader lång. Den påbörjas under polisutbildningens fjärde termin och sträcker sig in i den femte. Efter godkänd examen från någon av de fem polisutbildningarna i Sverige (Borås, Malmö, Stockholm, Umeå, Växjö) blir studenten erbjuden en tjänst som polisassistent.

Gradbeteckningen utgörs av en silverfärgad krona.