Polisinspektör eller kriminalinspektör är en tjänstegrad inom polisen i Sverige (Polismyndigheten och Säkerhetspolisen).[1]

Polisinspektör med särskild tjänsteställning utgör en egen tjänstegrad, placerad högre än "vanliga" polisinspektör i befälsordningen.

Hierarkisk ställning redigera

Polisinspektörs tjänstegrad erhålls sedan 2015 endast genom anställning vid särskild tjänst eller befälstjänst. Befintliga inspektörer behåller dock sin grad. Erhållen inspektörsbefälsgrad markeras med särskilda tjänstetecken (ett eller två streck). Den äldre benämningen för polisinspektör var biträdande överkonstapel eller inspektionskonstapel, senare polisassistent. Polisinspektör med särskild tjänsteställning motsvarades då av överkonstapel, senare förste polisassistent.

Gradbeteckning redigera

Gradbeteckningen består av en guldfärgad eklövskrans nederst, ovanför kransen ett guldfärgat streck och överst en guldfärgad krona på uniformens axelklaffar. Inte att förväxla med Polissekreterare som också har en eklövskrans, fast en tjockare sådan.

Internationellt redigera

  • Motsvarigheten till en svensk polisinspektör kallas i Norge Politibetjent 3, i Danmark Vicepolitikommissær, på Island Aðstoðarvarðstjóri, i Storbritannien Sergeant, i Tyskland Polizeikommissar, i Österrike Gruppeninspektor, i Frankrike Brigadier (polisen) eller Adjudant (gendarmeriet), och i Italien Sovrintendenti (polisen) eller Brigadiere (karabinjärerna).

Referenser redigera