Vakthavande befäl (VB) eller vakthavande officer (VO) är en befattningshavare på ett militärt förband, ett fartyg, inom polisen, anstalt i kriminalvården eller liknande organisation där det kan krävas beslut även under icke kontorstid. Den finlandssvenska termen är dejourerande befäl.

Dagbricka som bärs av vakthavande befäl i svenska Försvarsmakten.

ArbetsuppgifterRedigera

Det vakthavande befälet fungerar, när den ordinarie chefen inte är på plats, som tjänsteförrättande chef och som arbetsledare för den personal som tjänstgör. Ofta roterar uppgiften att vara vakthavande befäl bland dem som är kvalificerade för uppgiften, eftersom uppgiften innebär tjänstgöring på nätter och helger.

SverigeRedigera

Tidigare kallades denna befattning i det svenska försvaret för dagofficer/dagbefäl. Vakthavande befäl inom militären bär ofta ett särskilt tjänstetecken, dagbricka.