Polisöverintendent är en chefsgrad direkt över polisintendent. Graden är samma som polismästare, biträdande länspolismästare i övriga län utom Stockholms län, Västra Götalands län eller Skåne län, arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen och rektorPolishögskolan.

Titeln i fråga vid anställning åsyftar vilka arbetsuppgifter chefen ska ha.