Polisöverintendent är en chefsgrad direkt över Polisintendent. Graden är samma som Polismästare, biträdande länspolismästare i övriga län utom Stockholms län, Västra Götaland eller Skåne, arbetsenhetschef vid Rikspolisstyrelsen och rektorPolishögskolan.

Titeln i fråga vid anställning åsyftar vilka arbetsuppgifter chefen ska ha.