Pass inom Europeiska unionen

Wikimedia-listartikel

Pass inom Europeiska unionen utfärdas av de nationella myndigheterna till de egna medborgarna och, i vissa undantagsfall, andra medborgare. Vissa delar av passens utformning har standardiserats inom unionen, till exempel pärmens färg, text på utsidan och vilka uppgifter som ska finnas med i handlingen. Passen följer också en enhetlig standard vad gäller säkerhetsdetaljer.

Ett franskt pass som följer den enhetliga utformningen för pass inom EU.

Enhetlig utformningRedigera

De icke-bindande bestämmelserna för utformningen av enhetliga pass innefattar bland annat följande:

Pärmen/framsidanRedigera

 • Vinröd pärm
 • Utfärdande statens namn, emblem samt texterna "Europeiska unionen" och "pass" på något eller några av unionens officiella språk på pärmens framsida
 • En biometrisk symbol på framsidan

Första sidanRedigera

 • Texten "Europeiska unionen"
 • Namnet på den utfärdande staten
 • Texten "pass"
 • Passets serienummer

IdentifikationssidanRedigera

Följande information ska finnas:

 • För- och efternamn
 • Medborgarskap/nationalitet
 • Födelsedatum och födelseort
 • Kön
 • Utfärdandedatum
 • Sista giltighetsdag
 • Utfärdande myndighets namn
 • Innehavarens namnteckning

Rättsliga bestämmelserRedigera

Utfärdande av pass är en nationell befogenhet och något som därför sköts av de nationella myndigheterna. Enhetliga bestämmelser för utformningen av passhandlingar har dock antagits på europeisk nivå av Europeiska unionens råd och, i viss utsträckning, Europeiska kommissionen.

Den enhetliga utformningen, till exempel pärmens färg, text på utsidan och innehåll, regleras av icke-bindande resolutioner, som har antagits sedan 1980-talet av förträdare för medlemsstaternas regeringar.

De enhetliga säkerhetsdetaljerna finns istället fastställda i en bindande förordning som utfärdades av rådet 2004. Till skillnad från den enhetliga utformningen är säkerhetsdetaljerna ett måste för de nationella myndigheterna att tillämpa när de utfärdar passhandlingar.[1]

Pass utfärdas alltid av den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare. I vissa fall kan en annan medlemsstat utfärda en provisorisk resehandling om unionsmedborgaren befinner sig i ett tredjeland där dess egen medlemsstat inte har någon konsulär representation.[2]

Resolutioner och lagstiftningRedigera

Icke-bindande resolutioner gällande den enhetliga utformningen av passhandlingar:

Icke-bindande resolutioner och bindande förordningar gällande säkerhetsdetaljerna:

Lista över passhandlingarRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Förordning om enhetliga säkerhetsdetaljer
 2. ^ [1]
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.