psi, akronym för pound force per square inch, lbf/in2, är en tryckenhet som främst används i USA.[1]

En tryckmätare där den svarta skalan är SI-enheten kPa och den röda skalan är psi

Allmänt

redigera

Psi är definierat som pound force per square inch, lbf/in2, och är det tryck som utövas av en vikt med massan 1 pound (lb) som påverkas av tyngdaccelerationen och som belastar en yta på en kvadrattum. Då

1 lb = 0,453 592 37 kg

1 g = 9,80665 m/s2 (normalvärde, verkligt värde varierar mellan 9,76 och 9,83)

1 in = 25,4 mm

fås att 1 psi = 6,8948 kPa. Multipelenheten 1 ksi = 6,8948 MPa.

Psi och ksi används inte som standard i Sverige, men kan förekomma i specifikationer på importerad utrustning och i importerad facklitteratur.

psig - övertryck

redigera

psig eller psi,g betyder psi-gauge, ungefär "givartryck" eller "övertryck", och innebär att trycket är angivet relativt omgivningens tryck, vanligen normalt atmosfärstryck.

psia - absoluttryck

redigera

psia, psi,a eller psiabs betyder psi-absolute, "absoluttryck", och innebär att trycket är angivet relativt vakuum, och är det som definierar fysikaliska egenskaper som till exempel kokpunkt.

Normalt atmosfärstryck 1 bar eller 100 kPa är cirka 14 psi, varför ett övertryck angivet i psi,g kan omvandlas till ett absoluttryck psi,a genom att addera 14 psi.

Exempel

redigera

Normalt tryck (övertryck) i ett personbilsdäck kan vara mellan 1,5 och 2,5 bar,ö vilket motsvarar mellan 22 och 36 psig.[2] Normalt tryck i en kärnkraftreaktor är mellan 70 och 150 bar,ö (BWR respektive PWR) vilket motsvarar mellan 1 000 och 2 200 psig.[3]

ksi kan förstås som "kilo-psi" där 1 ksi motsvarar 1 000 psi.

Ksi förekommer vid angivande av hållfasthet hos mekaniska konstruktionsmaterial samt process-system med höga tryck. Olika slag av konstruktionsstål kan ha en sträckgräns på mellan 200 och 1000 MPa vilket motsvarar mellan 30 och 150 ksi.

Omvandlingstabell

redigera
  • 1 psi = 6,8948 × 103 Pa (N/m²) = 6,8948 × 10-3 (N/mm²) ≈ 7 kPa
  • 1 psi = 6,8046 × 10−2 atm (normala atmosfärer) ≈ 0,07 atm
  • 1 psi = 6,8948 × 10−2 bar ≈ 0,07 bar; 14 psi ≈ 1 bar
  • 1 psi = 5,1715 × 101 torr (mm Hg, 0 °C) ≈ 52 torr
  • 1 ksi = 6,8948 × 106 Pa (N/m²) = 6,8948 × 100 (N/mm²) ≈ 7 MPa
Omvandlingstabell för tryckenheter
 v  r  Pascal bar (a) Atmosfär Teknisk atmosfär Torr Skålpunds-kraft
per kvadrattum
cm vattenpelare
[Pa] [bar] [atm] [at] [Torr]≈[mmHg] [psi] [cmH2O]
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 9,8692×10−6 1,0197×10−5 7,5006×10−3 145,04×10−6 0,0101972
1 bar (a) 100 000 ≡ 106 dyn/cm2 0,98692 1,0197 750,06 14,5037744 1019,72
1 atm 101 325 1,01325 ≡ 1 atm 1,0332 760 14,696 1033,23
1 at 98 066,5 0,980665 0,96784 ≡ 1 kgf/cm2 735,56 14,223 1000,02
1 Torr 133,322 1,3332×10−3 1,3158×10−3 1,3595×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3 1,35951
1 psi 6,894×103 68,948×10−3 68,046×10−3 70,307×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/tum2 70,3072
1 cmH2O 98,0665 0,980665×10−3 0,967838×10−3 9,99984×10−4 0,73556 0,0142233 ≡ 1 cmH2O

Se även

redigera

Referenser

redigera