Centimeter vattenpelare är en enhet för tryck och kan förkortas cmH2O, cm v.p. eller cmvp. Som namnet antyder, är 1 centimeter vattenpelare trycket från 1 cm vatten. 1 centimeter vattenpelare ≈ 100 pascal = 1 hPa = 0,001 bar.

Enheten centimeter vattenpelare används ofta i medicinska sammanhang för att ange låga trycknivåer såsom centralt ventryck, intrakraniellt tryck, applicerat tryck vid övertrycksandning eller i diskussioner om hemodynamik, t.ex. om det tryck som blodets tyngd åstadkommer i fötter och underben i stående ställning, och som belastar blodkärlens väggar.

I geologi/hydrologi diskuteras markvattnets tryckpotential, vilken ofta mäts i meter vattenpelare men ibland i enheten pF (där pF-värdet utgörs av 10-logaritmen av undertrycket noterat i centimeter vattenpelare[1]). Observera att detta inte är detsamma som den elektriska enheten pF (pikofarad).

Omvandlingstabell för tryckenheter
 v  r  Pascal bar (a) Atmosfär Teknisk atmosfär Torr Skålpunds-kraft
per kvadrattum
cm vattenpelare
[Pa] [bar] [atm] [at] [Torr]≈[mmHg] [psi] [cmH2O]
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 9,8692×10−6 1,0197×10−5 7,5006×10−3 145,04×10−6 0,0101972
1 bar (a) 100 000 ≡ 106 dyn/cm2 0,98692 1,0197 750,06 14,5037744 1019,72
1 at 98 066,5 0,980665 0,96784 ≡ 1 kgf/cm2 735,56 14,223 1000,02
1 atm 101 325 1,01325 ≡ 1 atm 1,0332 760 14,696 1033,23
1 Torr 133,322 1,3332×10−3 1,3158×10−3 1,3595×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3 1,35951
1 psi 6,894×103 68,948×10−3 68,046×10−3 70,307×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/tum2 70,3072
1 cmH2O 98,0665 0,980665×10−3 0,967838×10−3 9,99984×10−4 0,73556 0,0142233 ≡ 1 cmH2O

ReferenserRedigera