Kilopond (kp) eller kilogram-force (kgf), från latinets pondus som betyder vikt, är en äldre måttenhet för kraft.[1][2] Kraften definieras som den kraft en massa av ett kilogram utsätts för under påverkan av jordaccelerationens dragningskraft 9,80665 m/s2, som är ett medelvärde av jordens gravitationsfält. Kraften 1 kilopond för massan 1 kilogram är därmed lika med 9,80665 newton.

N
(newton)
kp
(kilopond)
daN
dekanewton
1 0,10197 0,1
9,80665 1 0,980665
10 1,0197 1

HistoriaRedigera

Enheten kilopond har mest använts i de skandinaviska länderna och i Tyskland. Det finns en viss förväxlingsrisk med den engelska massenheten pound (som i USA även används som namn på en kraftenhet). Man kan också använda enheten dekanewton (daN), med SI-prefixet deka = 10.

Sammanblandning av kraft och massaRedigera

 
Bild av manometer (tryckmätare) som anger tryck som "Kg. pr kvcm."

I vardagligt tal förekommer det att massenheterna kilogram eller ton anges som enhet för kraft, vilket då är underförstått "tyngdkraften hos en massa på 1 kilogram eller 1 ton". Då tyngdaccelerationen varierar något, mellan cirka 9,78 m/s2 vid ekvatorn och cirka 9,83 m/s2 vid polerna, så varierar kraften som påverkar en massa vid jordytan med cirka en halv procent. För tekniska beräkningar kan sammanblandning av massa och kraft innebära allvarliga fel och missförstånd.[3]

Ett tryck vardagligt angivet som "kg/cm2" ska normalt tolkas som "kp/cm2" där 1 kp/cm2 = 9,80665 N / (0.01 * 0.01 m) = 98 067 N/m2 = 98,1 kilopascal ≈ 0,98 bar ≈ 1 bar.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Kilopond”. Nationalencyklopedin. 18 april 2013. http://www.ne.se/kilopond. Läst 12 augusti 2013. 
  2. ^ ”Declaration on the unit of mass and on the definition of weight; conventional value of gn (CR, 70), Special Publication 330, 2008, p. 52”. National Institute of Standards and Technology. Mars 2008. http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf. Läst 12 augusti 2013. 
  3. ^ Rhett Allain (18 oktober 2018). ”For the last time: The difference between weight and mass”. Wired. https://www.wired.com/story/think-weight-and-mass-are-the-same-nope-and-heres-why-it-matters/. Läst 12 april 2019.