HS-regeln är en slutledningsregel i satslogiken. HS är en förkortning för Hypothetical Syllogism.

Satslogiska slutledningsregler
 Predikatlogiska slutledningsregler 
Andra slutledningsregler

HS-regeln: Om F → G och G → H är premisser eller tidigare härledda formler i ett satslogiskt system, så kan man från dessa dra slutsatsen, F → H.

Formellt kan regeln skrivas: (F → G) (G → H) F → H.

Källor redigera

  • An Introduction to Logic and Scientific Method, Morris F. Cohen, Harcourt 1962.