Slutledningsregler, ibland även kallade härledningsregler, är de grundläggande argumentationssteg som utförs i en härledning. Ett härledningssystem bestämmer exakt vilka slutledningsregler som är tillåtna.

Slutledningsregler
Satslogiska slutledningsregler
 Predikatlogiska slutledningsregler 
Andra slutledningsregler

Se även Redigera

Källor Redigera