Nylands och Tavastehus län

slottslän i Finland

Nylands och Tavastehus län län var ett svenskt län i Finland 1634–1809 och ett län i Storfurstendömet Finland 1809–1831. Länet avträddes till Ryssland 1809 efter det svenska nederlaget i finska kriget. Det delades 1831 upp i Nylands län och Tavastehus län.

Finlands län 1634: 1: Åbo och Björneborg, 14: Nyland och Tavastehus, 18: Österbotten, 20: Viborg och Nyslott, 21: Kexholm
Finlands län 1776: 1: Åbo och Björneborg, 4: Vasa, 10: Uleåborg, 14: Nyland och Tavastehus, 15: Kymmenegård, 16: Savolax och Karelen
Finlands län 1831: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 13: Viborg

Landshövdingar redigera

Källor redigera