Österbottens län var ett svenskt län i Finland 1634-1775, då det delades upp i Vasa län samt Uleåborgs län. Österbottens län motsvarar det historiska landskapet Österbotten och föregicks under medeltiden av Korsholms län.

Svenska län 1634 i nuvarande Finland: 1: Åbo och Björneborg, 14: Nyland och Tavastehus, 18: Österbotten, 20: Viborg och Nyslott, 21: Kexholm
Svenska län 1776 i nuvarande Finland: 1: Åbo och Björneborg, 4: Vasa, 10: Uleåborg, 14: Nyland och Tavastehus, 15: Kymmenegård, 16: Savolax och Karelen
Socknar i Österbottens län i mitten på 1700-talet.

Landshövdingar redigera

Källor redigera