Öppna huvudmenyn

Jonas Klingstedt, tidigare Klingius, född 27 oktober 1616 eller 15 november 1626 i Klingstad, Kullinge, Östergötland, död 7 december 1691 i Stockholm, var en svensk ämbetsman. Klingstedt och hans ättlingar var nära förknippade med säteri Skårby i Salems kommun.

Jonas Klingius blev adlad Klingstedt (adliga ätten 661). Hans föräldrar var Nils Jonsson och Elisabet Jesperdotter. Han var gift med Susanna Ulfvenklou (1661) och senare efter hennes död med Brita Tungel (1675).[1]

Klingstedt var kunglig sekreterare och senare hovråd. Åren 1685–1687 var han landshövding över Nylands och Tavastehus län och 1687 var han landshövding i Kronobergs län. Han omnämns i samband med en byggnadshistorisk undersökning, som genomfördes 1949 av Skårby gård vid Bornsjön i Salems kommun av Stockholms stadsmuseums byggnadsavdelning.[2] Där framgår att Klingstedt vid slutet av 1660-talet förvärvade Skårby och intilliggande Häggelunda och bildade av båda säteri Skårby. Under hans tid tillkom flera nya byggnader inklusive huvudbyggnaden i karolinsk stil som revs 1949. Efter Jonas Klingstedts död 1691 övergick säteriet till andre sonen Gustaf (1670-1747), som skrev sig till Skårby. Egendomen var i släktens ägo till 1773, då Gustaf Klingstedts andra hustru Elsa Christina Adlerberg dog.

Företrädare:
Gustaf Lilliecrona
Landshövding i Kronobergs län
16871687
Efterträdare:
Åke Ulfsparre

ReferenserRedigera