Savolax och Karelens län var ett svenskt län i Finland 1775–1809 och län i Storfurstendömet Finland 1809–1831. Savolax och Karelens län bildades 1775 av en del av Savolax och Kymmenegårds län. År 1831 förenades de södra delarna till S:t Michels län och återstoden bytte då namn till Kuopio län.

Finlands län 1747: 1: Åbo och Björneborg, 14: Nyland och Tavastehus, 17: Savolax och Kymmenegård, 18: Österbotten
Finlands län 1776: 1: Åbo och Björneborg, 4: Vasa, 10: Uleåborg, 14: Nyland och Tavastehus, 15: Kymmenegård, 16: Savolax och Karelen
Finlands län 1812: 1: Åbo och Björneborg, 4: Vasa, 10: Uleåborg, 13: Viborg, 14: Nyland och Tavastehus, 15: Kymmenegård, 16: Savolax och Karelen
Finlands län 1831: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 13: Viborg

Landshövdingar redigera