Uleåborgs län

tidigare län i Sverige och Finland

Uleåborgs län (finska: Oulun lääni) var ett län i Finland. Länet bildades 1775 och upphörde med utgången av år 2009, då Finlands indelning i län avskaffades.[1]

2009
Uleåborgs län
(Oulun lääni)
Län FI-OL
Land Finland Finland
Historiska landskap Österbotten
Landskap Norra Österbotten
Kajanaland
Residensstad Uleåborg
Area 61 602 km²
Finlands 3:e största län till arealen.
Folkmängd 471 774 (2009)
Finlands 4:e största län sett till folkmängden.
Befolkningstäthet 8,31 invånare/km²
Siste landshövding Eino Siuruainen
Geonames 643485
Karta som visar läget för 2009 Uleåborgs län
Karta som visar läget för 2009
Uleåborgs län
Karta som visar läget för 2009
Uleåborgs län
1993
Uleåborgs län
(Oulun lääni)
Län FI-O
Land Finland Finland
Historiska landskap Österbotten
Residensstad Uleåborg
Area 61 582 km²
Finlands 2:e största län till arealen.
Folkmängd 445 706 (1993)
Finlands 5:e största län sett till folkmängden.
Befolkningstäthet 7,8 invånare/km²
Siste landshövding Eino Siuruainen
Geonames 643485
Karta över Uleåborgs Län från 1795.
Karta över Uleåborgs Län från 1795.

Det gränsade till Lapplands län, Västra Finlands län och Östra Finlands län. Länet angränsade även mot Bottniska viken och Ryssland.

Bland de stora älvarna i länet återfanns Ijo älv och Ule älvKajana älv.

Historia redigera

För historia, geografi och kultur, se Österbotten (historiskt landskap).

Uleåborgs län skapades 1776 från en del av Österbottens län. Det var ett svenskt län fram till 1809, då det avträddes till Ryssland efter det svenska nederlaget i finska kriget. Efter Freden i Fredrikshamn införlivades delar av Lappland och Västerbotten till länet och 1922 tillfördes Petsamo till länet. Lapplands län avsöndrades ur länet 1938.[2]

Vid länsreformen i Finland som genomfördes den 1 september 1997 reducerades antalet län i Finland från 12 till 6. Uleåborgs läns gränser kom dock att förbli oförändrade vid reformen.

 
Finlands län 1634: 1: Åbo och Björneborg, 14: Nyland och Tavastehus, 18: Österbotten, 20: Viborg och Nyslott, 21: Kexholm
 
Finlands län 1776: 1: Åbo och Björneborg, 4: Vasa, 10: Uleåborg, 14: Nyland och Tavastehus, 15: Kymmenegård, 16: Savolax och Karelen
 
Finlands län 1938: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 6: S:t Michel, 8: Kuopio, 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland, 13: Viborg
 
Finlands län 1996: 1: Åbo och Björneborg, 2: Nyland, 3: Tavastehus, 4: Vasa, 5: Kymmene, 6: S:t Michel, 7: Mellersta Finland, 8: Kuopio, 9: Norra Karelen, 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland
 
Finlands län 1997: 10: Uleåborg, 11: Lappland, 12: Åland, 22: Södra Finland, 23: Västra Finland, 24: Östra Finland

Administration redigera

Länsstyrelserna i Finland var gemensamma administrativ myndighet som leddes av sju ministerier. Länsstyrelsen för Uleåborgs län hade kontor på tre orter; huvudkontoret låg i Uleåborg, ett regionalt tjänstekontor fanns i Kajana. Länsstyrelsen leddes av länshövdingen Eino Siuruainen.

Landskap redigera

Uleåborgs län delades in i två landskap:

Landskapen i Uleåborgs län var indelade i 43 kommuner.

Heraldik redigera

Länsvapnet har skapats genom att man kombinerade det historiska landskapet Österbottens vapen och Kajana stads vapen.

Kommuner 2009 redigera

Tidigare kommuner redigera

Landshövdingar redigera

Referenser redigera

Noter redigera