Det är en som har dött i stället för mig

Det är en som har dött istället för mig är en sång med text skriven omkring 1900 av Carrie E. Breck och musik komponerad före 1911 av Grant Colfax Tullar. Sången översattes till svenska 1928 av Carl Gustaf Lundin och textbearbetades 1986 av Gunnar Melkstam.

Publicerad iRedigera