Ej att förväxla med Marinens officershögskola.

Marinens krigshögskola (MKHS) var en skola för högre officersutbildning inom svenska marinen, som verkade i olika former åren 1987–1998. Förbandsledningen var förlagd i Haninge garnison, Berga.[2][3]

Marinens krigshögskola
(MKHS)
Sjöstridsskolan vapen.svg
Vapen för Marinens krigshögskola tolkat efter dess blasonering.
Officiellt namnMarinens krigshögskola
Datum1987–1998
LandSverige
FörsvarsgrenMarinen
TypFörsvarsgrensgemensam
RollUtveckla och utbilda
StorlekMilitärhögskola
FöregångareSjökrigsskolan
EfterföljareMilitärhögskolan Karlberg,
Militärhögskolan Halmstad,
Militärhögskolan Östersund
Del avMellersta militärområdet [a]
HögkvarterHaninge garnison
FörläggningsortBerga
Marsch"Marinens krigshögskolas marsch" (Dohlin) [b]
Befälhavare
SkolchefJan-Axel Thomelius [c]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TilläggsteckenMM.20497.jpg

HistorikRedigera

Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog regeringen samt överbefälhavaren att Sjökrigsskolan skulle avvecklas och att utbildningen skulle flyttas till Berga örlogsskolor, där det senast 1990 skulle bildas en ny skola. Försvarsutskottet stödde regeringens förslag om att verksamheten skulle flyttas till Berga. Dock hade utskottet övervägt en lokalisering av den nya skolan till Karlskrona. Men ansåg att en lokalisering till Karlskrona sammantaget var mindre lämplig.[4] I regeringens proposition 1983/84:112 meddelade regeringen att överbefälhavaren genomförde beslutade organisatoriska förändringar tidigare än vad som angavs i försvarsbeslutet. Vilket bland annat innebar att Sjökrigsskolan redan 1987 skulle flyttas till Berga.[5] Den 30 juni 1987 upphörde Sjökrigsskolan, och istället bildades Marinens krigshögskola (MKHS) den 1 juli 1987 i Berga.[6]

Genom Regeringens proposition 1997/98:1D6 beslutade riksdagen att försvarsgrenarnas officersskolor Flygvapnets officershögskola, Flygvapnets krigshögskola i Uppsala, Marinens officershögskola i Karlskrona, Marinens krigshögskola i Berga samt Krigsskolan i Solna skulle upplösas och avvecklas den 31 december 1998. Utbildningen skulle istället inordnas från den 1 januari 1999 i tre nya Militärhögskolor i Halmstad, Solna och i Östersund.[7] Den 31 december 1998 avvecklades Marinens officershögskola och verksamheten övertogs av de tre nya militärhögskolorna Militärhögskolan Karlberg, Militärhögskolan Halmstad och Militärhögskolan Östersund.

VerksamhetRedigera

Marinens krigshögskola var en skola för högre officersutbildning inom den svenska marinen, det vill säga vidareutbildade av officerare till kaptens tjänstegrad.[6]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Marinens krigshögskola bildades sommaren 1987 grupperades skolan till kasern "Niord" på Berga som tidigare tillhört skolorna Vapenofficersskolan (VOS) och Marinens kompaniofficersskola (MKS). Byggnaderna kom dock att renoveras och modifieras, bland annat genom föreläsningssal samt kontorsrum för skolans befattningshavare.[6]

Heraldik och traditionerRedigera

Marinens krigshögskola övertog det heraldiska vapen som Sjökrigsskolan innehade fram till avvecklingen. Även andra traditioner övertogs av Marinens krigshögskola som till exempel deltagandet i "Slottskampen". En ursprungligen trekamp mellan Sjökrigsskolan och Berga örlogsskolor.[8] År 1990 antog skolan "Marinens krigshögskolas marsch" (Dohlin) som förbandsmarsch, vilken senare fastställdes den 30 juni 1994.[1]

FörbandscheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Marinens krigshögskola 1987-07-01 1998-12-31
Beteckningar
MKHS 1987-07-01 1998-12-31
Förläggningsorter
Haninge garnison (F) 1987-07-01 1998-12-31

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1987–1994 var skolan underställd chefen för Berga örlogsskolor, åren 1994–1998 chefen för Mellersta militärområdet.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs 1990, fastställdes den 30 juni 1994.[1]
 3. ^ Jan-Axel Thomelius blev sista chefen för skolan.
 4. ^ P-G Svensson hade ett förordnande som tjänsteförrättande chef.

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 25
 2. ^ Braunstein (2011), s. 144
 3. ^ Kjellander (2007), s. 211
 4. ^ ”Regeringens proposition 1981/82:102”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-sakerhets--och-forsvarspolitiken-samt_G503102. Läst 21 juli 2018. 
 5. ^ ”Regeringens proposition 1983/84:112”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-det-militara-forsvarets-fortsatta-utveckling_G703112. Läst 21 juli 2018. 
 6. ^ [a b c] ”Sjöväsendet, nr 3/1984”. flottansman.se. http://www.flottansman.se/uploads/karlstad/Dykdalben%204-2013.pdf. Läst 21 juli 2018. 
 7. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Budgetpropositionen-for-1998_GL031D6/?text=true. Läst 21 juli 2018. 
 8. ^ de Wendel (1999), s. 49

Tryckta källorRedigera

 • Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 13. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 978-91-976220-5-9 
 • Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700-2005: chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. Stockholm: Probus. Libris länk. ISBN 978-91-87184-83-3 (inb.) 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • de Wendel, Gilbert, red (1999). Berga örlogsskolor 50 år. [Horsfjärden]: [Örlogsskolan, Försvarsmakten]. Libris länk. ISBN 91-630-8621-2 

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera