Berga är dels en herrgård och dels ett tillhörande slott i Västerhaninge socken i Haninge kommun, på Södertörn i Södermanland och i Stockholms län.

Berga slott, 1960-tal.
Berga slott, 2010.
Berga herrgård som nu inhyser skolans kontor.
Magasinet som bland annat inrymmer ett museum vid Berga herrgård.
Skolbyggnaden vid Berga naturbruksgymnasium.

Berga byRedigera

Ursprungligen var Berga en by med forntida anor. Gravrösen från bronsåldern och äldre järnåldern finns på bergen i väster och inom det öppna landskapet i öster och söder finns flera gravfält från yngre järnåldern, samt skålgropshällar och lämningar efter nu försvunna torp och gårdar som varit i bruk alltsedan medeltiden. Berga står omnämnd i skrift första gången 1401 som "Dygraberghom", därefter "Berghom" 1437. Byn omfattade 1554–1573 fyra mantal skatte- och ett kyrkohemman. Det sistnämnda låg vid byn Fors där runsten Sö 237 står i kanten utmed gårdens infart.

Berga säteriRedigera

På 1600-talet omvandlades Berga under Johan Månsson Ulfsparres ägotid till ett säteri, som därefter tillhörde släkterna Girs, Ulfsparre, Gyldenbring, Törnflycht, Flach och Bredberg. År 1921 grundades vid herrgården och dess anläggningar Berga lantbruksskola, som numera är Berga naturbruksgymnasium.

Berga slottRedigera

Det nuvarande Berga slott närmast Horsfjärden uppfördes 1913–1914 efter arkitekt Torben Gruts ritningar av dåvarande ägaren Helge Axelsson Johnson. Huset i två våningar är byggt av rött tegel och vilar på en sockel av granit. Det är försett med säteritak och har två tornförsedda flyglar mot borggårdssidan. Under Helge Axelsson Johnssons ägotid fanns vid Berga en stor jaktpark med bland annat visenter. Dessa djur överfördes senare till hans privata anläggning i Avesta. Andra djur som ingick i parken var hjortar, rådjur, grävlingar, rävar, harar och en mängd olika fågelarter. Om höstarna var det traditionell älgjakt och kung Gustav V med sällskap fick disponera en egen flygel vid Berga. Därmed blev Helge Ax:son Johnsson hovjägmästare och byggnaden upphöjdes till ett slott.[1]

Berga slott inköptes av staten 1944 för att inrymma Berga örlogsskolor (BÖS), vilka nedlades året 1999. Sedan 2005 finns Första amfibieregementet (Amf 1) lokaliserat vid Berga.

KällorRedigera

  • Svensk uppslagsbok. Malmö 1939
  • DMS Södermanland, Tören, Sigurd Rahmqvist, och Kaj Janzon, Stockholm 2002

NoterRedigera

  1. ^ Liv och död på Näringsberg, Anita & Bo Stjernström, 2002, sid 134, ISBN 91-970113-0-4

Externa länkarRedigera

  • Berga i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882–1883
  • Berga i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856–1870