Berga örlogsskolor (BÖS) var en truppslagsskola för flottan inom svenska marinen som verkade i olika former åren 1946–1997. Förbandsledningen var förlagd i Haninge garnison i Berga.[2][3][4]

Berga örlogsskolor
(BÖS)
Vapen för Berga örlogsskolor tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnBerga örlogsskolor
Datum1946–1997
LandSverige
FörsvarsgrenMarinen
TypFlottan
RollUtveckla och utbilda
Del avMellersta militärområdet [a]
EfterföljareÖrlogsskolorna
StorlekTruppslagsskola
HögkvarterHaninge garnison
FörläggningsortBerga
ÖvningsplatsHårsfjärden
Marsch"Vår flotta" (Widner) [b]
Befälhavare
SkolchefGöran Frisk [c]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik

redigera

Skolan grundades den 1 juli 1946 under namnet Marinens underofficersskola (MUOS). År 1955 uppgick Marinens underofficersskola i Marinens skolor på Berga (även Bergaskolorna), en benämning som funnits sedan 1946 som ett samlingsnamn för skolorna i Berga. År 1960 ändrades namnet på skolan till Berga örlogsskolor.

Inför försvarsbeslutet 1977 ansåg försvarets fredsorganisationsutredning (FFU) att flottans utbildning på land borde centraliseras och att Karlskrona örlogsskolor och Berga örlogsskolor borde kvarstå som separata skolor.[5] FFU:s anförande lyftes och betonades i regeringens proposition 1978/79:96. Av propositionen framgick att FFU ansåg att Flottans utbildningsorganisation i var rationell och att Karlskrona och Berga örlogsskolor skulle kvarstå som centrala utbildningsanstalter.[6]

Inför etapp två i försvarsbeslutet 1996 föreslog både Försvarsmakten och Regeringen Persson att Karlskrona örlogsskolor skulle upplösas och avvecklas, dess verksamhet skulle uppgå i Berga örlogsskolor. Den nya skolan skulle fortsatt bedriva verksamhet i Karlskrona. Därmed kom även Berga örlogsskolor att upplösas i dess dåvarande form. Den 1 juli 1997 bildades den nya skolan, Örlogsskolorna, med ledning i Berga och utbildning i både Berga och Karlskrona.[7]

Verksamhet

redigera

Berga örlogsskolor hade till huvuduppgift att utbilda manskap, såväl värnpliktiga som stamanställda, i sjömanskap och grundläggande militära färdigheter. Vid skolorna bedrevs även viss yrkesutbildning.

Ingående enheter

redigera

Åren 1946–1997 har följande skolor ingått i Berga örlogsskolor.[2]

 • Marinens underofficersskola (MUOS) 1946–1972
 • Vapenofficersskola (VOS) 1950–1972)
 • Marinens kompaniofficersskola (MKS) 1972–1982
 • Vapenregementsofficersskola (VRS) 1972–1982
 • Vapenofficersskola (VOS) 1982–1987-06-30
 • Marinens krigshögskola (MKHS) 1987-07-01–1996-12-31
 • Artilleri- och torpedskolan (ATskol) –1982-12-31
 • Ytattackskolan (YAskol; 1983-01-01–1995-12-31
 • Bas- och rekrytskolan (BRskol) –1998-03-30
 • Grundutbildningsbatljonen (GU-bat) 1988-04-01–1997-06-30
 • Maskinskolan (Maskol) –1982-12-31
 • Skeppstekniska skolan (STskol) 1983-01-01–1993-06-30
 • Maskin- och elektroskolan (MEskol) 1993-07-01–1997-06-30
 • Radar- och signalskolan (RSskol) –1982-12-31
 • Telestridsskolan (TSskol) 1983-01-01–1995-12-31
 • Räddningstjänstskolan (RTskol) 1993-07-01–1997-06-30
 • Stridssjukvårdsskolan (Sjvskol) –1982-12-31
 • Skyddstjänstskolan (Skyskol)–1982-12-31
 • Ubåts- och ubåtsjaktskolan (UJskol) –1982-12-31
 • Undervattenstridskolan (USskol) 1983-01-01–1994-07-01
 • Marinens dykericentrum (MDC) 1979-07-01–1985-06-30
 • Ledningssystemsskolan (LSskol) 1996-01-01–1997-06-30
 • Undervattensstridsskolan (USskol) 1994-07-01–1995-12-31
 • Ubåtsstridsskolan (UBskol) 1996-01-01–1997-06-30
 • Minkrigsskolan (Mkriskol) 1996-01-01–1997-06-30
 • Ytstridsskolan (YSskol) 1996-01-01–1997-06-30

Heraldik och traditioner

redigera

Berga örlogsskolor mottog 1966 "Älvsnabben" (Broberg) som förbandsmarsch. Marschen överlämnades efter den dåvarande kronprinsen Carl Gustafs långfärd med HMS Älvsnabben åren 1965-1966. Marschen fastställdes den 10 februari 1976.[8] Den 30 juni 1994 ersattes den av marschen "Vår flotta" (Widner). Marschen övertogs 1998 av Örlogsskolorna, och användes sedan åren 2005–2006 av Sjöstridsskolan.[1]

Förbandschefer

redigera

Namn, beteckning och förläggningsort

redigera
Namn
Marinens underofficershöskola 1946-07-01 1955-??-??
Marinens skolor på Berga 1955-??-?? 1960-??-??
Berga örlogsskolor 1960-??-?? 1997-06-30
Beteckningar
MUOS 1946-07-01 1955-??-??
Bskol 1955-??-?? 1960-??-??
BÖS 1960-??-?? 1997-06-30
Förläggningsorter
Berga örlogsbas (F) 1946-07-01 1997-06-30

Se även

redigera

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
 1. ^ Åren 1966–1990 var skolan underställd chefen för Ostkustens örlogsbas, åren 1990–1994 chefen för Ostkustens marinkommando, åren 1994–1997 chefen för Mellersta militärområdet, åren 1994–1997 chefen för Mellersta militärområdet.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs och fastställdes den 30 juni 1994. Marschen användes åren 2005–2006 av Sjöstridsskolan.[1]
 3. ^ Göran Frisk blev sista chefen för skolan.
 4. ^ Erik Friberg blev 1954 förste chef för Marinens skolor på Berga.
 5. ^ Sven Hermelin blev 1960 förste chef för Berga örlogsskolor.

Tryckta källor

redigera
 • Braunstein, Christian (2011). Sveriges marina förband och skolor under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 13. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 12638815. ISBN 978-91-976220-5-9 
 • Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700-2005: chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771-2005. Stockholm: Probus. Libris 10452099. ISBN 978-91-87184-83-3 (inb.) 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning

redigera