Öppna huvudmenyn

Flygvapnets officershögskola (FOHS) var en svensk officershögskola inom Flygvapnet som verkade mellan åren 1981 och 1998. Skolan var förlagd till Halmstads garnison.[2]

Flygvapnets officershögskola
(FOHS)
Datum1981–1998
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypMilitärhögskola
RollUtbildning
Del avF 14
FörläggningsortHalmstad
ValspråkPer Omnia Auxilio
Marsch"I takt med tiden" (Lundkvist) [1]

Innehåll

HistorikRedigera

Flygvapnets officershögskola bildades genom reformen Ny befälsordning. Där tre yrkesbefälskårer, plutonsofficerare, kompaniofficerare och regementsofficerare avskaffades, och ersattes av ett enhetsbefälssystem. Fram till 1983 utbildades officerare vid Flygkadettskolan på Flygvapnets Krigsskola (F 20) i Uppsala och vid Flygvapnets kadett- och aspirantskola för marklinjen (KAS/M) på Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18). Med start från 1981 kom utbildningen att samlas vid Flygvapnets officershögskola (FOHS), vilken utbilda samtliga officerskategorier, skolan blev underställd chefen för Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14).[3] Chefen för Flygvapnets officershögskola var i regel även ställföreträdande chef för Flygvapnets Halmstadsskolor.

Genom Regeringens proposition 1997/98:1D6 beslutade riksdagen att försvarsgrenarnas officersskolor Flygvapnets officershögskola, Flygvapnets krigshögskola i Uppsala, Marinens officershögskola i Karlskrona, Marinens krigshögskola i Berga samt Krigsskolan i Solna skulle avvecklas den 31 december 1998, och utbildningen istället inordnas från den 1 januari 1999 i tre nya Militärhögskolor i Halmstad, Solna och i Östersund.[4]

SkolcheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningRedigera

Namn
Flygvapnets officershögskola 1981 1998
Beteckningar
FOHS 1981 1998
Förläggningsorter, detachement och baser
Halmstads garnison (F) 1981 1998

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Sandberg (2007), s. 200
  2. ^ Braunstein 2005, s. 152
  3. ^ Åshage 2011, s. 209-211
  4. ^ Regeringens proposition 1997/98:1D6

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Braunstein, Christian (2005). Svenska Flygvapnets förband och skolor under 1900-talet. Christina von Arbin. ISBN 91-971584-8-8 
  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
  • Åshage Jarl, red (2011). Sjunde jaktflottiljen: F 18 - en nedlagd flygflottilj. [Tullinge]: Norlén & Slottner. Libris 12306331