Sune Mårten Birke, född 1944 i Stockholm, är en svensk sjömilitär.

Birke blev officer i Marinintendenturkåren 1966. Elev vid Militärhögskolan 1971-1972. Kapten 1972. Major i Försvarets intendentkår 1977. Ombudsman vid Svenska Officersförbundet 1982-1988. Örlogskapten 1983. Chef personaladministrativa avd Marinstaben 1988-1990. Kommendörkapten 1989. Chef Personalutvecklingssektion vid Försvarsstaben 1990-1992. Sakkunnig vid Försvarsdepartementet 1992-1994. Kommendör 1994. Chef Management institutionen Militärhögskolan 1994-1995. Chef Militärhögskolan Östersund 1995-1996. Avdelningschef Högkvarteret 1996-1998. Chef Marinenheten Statens Försvarshistoriska Museer 1998-2004.

Birke är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet. Han var 2003-2011 ordförande i Militärsällskapet i Stockholm.

Birke är son till patentingenjören Birger Birke och Olga, född Andersson. Gift 1968 med Elisabeth Nordström, född 1944.

KällorRedigera

  • Dahl, Claes-Göran (2002) "Militärsällskapet i Stockholm 1952-2002 - Minnesskrift". Stockholm 2002 ISBN 91-631-3322-9. 96 s. Inbunden.
  • Kjellander, Rune (2007). ”Svenska marinens högre chefer 1700-2005”. Probus förlag, Stockholm. ISBN 978-91-87184-83-3, 263 s. Inbunden.
  • Stamtavla över släkten Birke från Örkelljunga (Patrik släkt och kultursidor)
Företrädare:
Liling Hermansson
Ordförande i Militärsällskapet
2003-2011
Efterträdare:
Nils Rosenqvist