Håkan Georg Beskow, född 19 juli 1946 i Västerås församling i Västmanlands län,[1] är en svensk militär.

Håkan Beskow
Information
Född19 juli 1946 (73 år)
Västerås församling i Västmanlands län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1970–?
GradÖverste
BefälSödertörns marinbrigad

BiografiRedigera

Beskow avlade studentexamen 1967. Han avlade officersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1970 och utnämndes samma år till fänrik vid Älvsborgs kustartilleriregemente, varefter han befordrades till löjtnant 1972 och till kapten 1973.[2] Han studerade vid Militärhögskolan 1977–1978 och 1980–1982[3] samt befordrades 1981 till major, varpå han tjänstgjorde vid Vaxholms kustartilleriregemente 1981–1984. Från 1984 var han avdelningschef och sektionschef vid staben i Östra militärområdet, befordrad till överstelöjtnant 1985. Han befordrades 1993 till överste och var chef för Marinens krigshögskola 1993–1995 tillika chef för Södertörns marinbrigad 1994–1995. Han var chef för Underrättelse- och säkerhetsavdelningen i Mellersta militärområdet 1995–1998 och därefter marin- och flygattaché vid ambassaden i Bonn 1998–2001.[2] Han var chef för Expertgruppen i Högkvarterets kansli från 2001.[3]

Håkan Beskow invaldes 1993 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.[4]

Beskow var adjutant hos prins Bertil 1986–1997.[3] Han erhöll 1990 Hans Majestät Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.[5]

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ [a b] Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 48. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  3. ^ [a b c] Engman, Guy m.fl., red (2003). Svensk försvarskalender 2003. Eskilstuna: Streck & Punkt ! AB. sid. 411 .
  4. ^ Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 242. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  5. ^ ”Sök ordens- och medaljförläningar”. Kungahuset. https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/medaljer/medaljer/sokmedalj.4.30963a1811be3fda3ab800012080.html?medaljar=1990&medaljtyp=8%3Ae+storleken+i+serafimerordens+band&medaljnamn=h%C3%A5kan+beskow. Läst 12 september 2018.