Manövervagn

järnvägsvagn med förarhytt för manövrering av lok i tågets andra ände

En manövervagn är en spår- eller järnvägsvagn som innehåller förarplats (vanligen i ena änden) men inte någon framdrivning. De ser oftast ut som en motorvagn men saknar drivaggregat med motorer. Manövervagnen är avsedd att kunna gå främst i tåg där den drivande delen, oftast ett lok eller en motorvagn, går längst bak. Den drivande delen styrs från manövervagnen. För det mesta sker styrningen genom en kabel som går genom hela tåget. Även radiostyrning förekommer, men detta är ovanligt.

En manövervagn av typen UBxp nr 149 i ViggbyholmRoslagsbanan
En manövervagn av typen C11 nr 2820 vid på Saltsjöbanans station vid Slussen, Stockholm

Anledningen till att manövervagnar används är att behovet av rundgång vid ändstationerna försvinner då loket eller motorvagnen inte behöver kopplas loss. En nackdel kan vara att man ibland förlorar flera sittplatser till förarutrymmet och på järnväg av säkerhetsskäl ibland lägger in ett resgodsutrymme bakom förarutrymmet som deformationszon.

Manövervagnar kan även användas vid höga hastigheter (200 km/h eller mer), men säkerhetsrisken vid en eventuell kollision ökar då.

Manövervagnar används för svensk del:

De har också använts i Ängbyvagnarna hos Storstockholms Lokaltrafik och dess föregångare.

Manövervagnen i X2000-tåget, littera UB2X, har en tomvikt på 55,0 ton vilket skall jämföras med X2000-tågets mellanvagn som endast väger 47,0 ton.