Majroskogen

skogsområde i Söderort, Stockholm

Majroskogens läge mellan Svedmyra och Herrängen på 1930-talet. Torpet "Majro" syns strax väster om Herrängen.

Majroskogen är det största sammanhängande skogsområde i Söderort vars huvuddelar är belägna i stadsdelarna Svedmyra och Gubbängen i södra Stockholm.

BeskrivningRedigera

NamnetRedigera

 
En av Majroskogens äldsta tallar, 2020.

Förleden ”Majro” härstammar från torpet Majro eller Mariero som hörde till Herrängens gård i nuvarande Gubbängen.[1] Majrovägen i Gubbängen påminner om torpet som fortfarande fanns utsatt på kartor från 1930- och 1940-talen. Det låg ungefär i nuvarande kvarteret Spännknekten nära korsningen Bordsvägen / Knektvägen och revs i mitten av 1940-talet när den delen av Gubbängen började bebyggas.

AllmäntRedigera

Majrokogen ligger i Stockholms södra förorter och täcker delar av Gubbängen, Svedmyra, Tallkrogen, Stureby, den gränsar till Bandhagen, Högdalen och Hökarängen. Skogen omfattar en areal om cirka 56 hektar.[2] Mot sydväst begränsas den av Örbyleden, mot syd vidtar Gubbängens bebyggelse och mot norr Sturebys och Svedmyras bostadsområden. Majrokogen delas av en lokalgata (avstängd för trafik) i en norra och en södra del. Högsta höjd har en platå i norra delen med 56 meter över havet. En jättegryta med en diameter på cirka en meter finns på en av de kala berghällarna i södra delområdet. Ett mindre, relativt nytt brandfält om cirka 0,5 ha finns i hällmarkstallskogen i de nordöstra delarna. Här kan man se tallar med tydliga kådflöden på de brandskadade stammarna som visar att brandljudbildning pågår. Brandljud är en typ av stamskada som yttrar sig genom att barken faller av och veden blottas.

NaturenRedigera

Skogen bära på en mycket stor artrikedom med en hel del ovanligare växter, svampar och djur. Antalet rödlistade och skyddsvärda arter är stort. Till artrikedomen bidrar Majroskogens varierande topografi. Här finns en rik blandning av fuktiga sprickdalar och karga bergsryggar. Den största av våtmarkerna ligger i de sydöstra delarna och klassades i den kommunala naturinventeringen från 1985 som ett ”område med högt värde”.

Eftersom Majroskogen en gång i tiden hörde till gårdarna Herrängen och Svinmyran (Svedmyra) betraktas den idag som typisk bondeskog, alltså en enskild skog som ägdes av en enskild bonde. Bonden bedrev varsamt skogsbruk och tog bara träd för husbehov, resten fick stå kvar. Troligtvis har även boskap betat i Majroskogen. Det medförde att Majroskogen idag har träd i alla ålder ända upp till 300 år i hällmarkstallskogens magraste delar. Inslaget av lövträd är stort, vilket bidar starkt till det rika fågellivet.

BilderRedigera

Andra stadsnära skogar i SöderortRedigera

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Ortnamnsregistret: Majro, lägenhet på Herrängens ägor.
  2. ^ Majroskogen. Underlag till frilufts- och rekreationsplan, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter och Ekologigruppen, 2012-09-28.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera