Mårten Wewitzer

svensk adelsman

Mårten Rosenstierna, före adlandet 1630 Wewitzer, född 8 juli 1582 i Pommern, död 21 november 1638 i Stockholm, var en svensk adelsman.

Mårten Rosenstiernas begravningsvapen i Vårdinge kyrka. Foto: Thomas Leijoncreutz.

Inkom till Sverige 1603 och är detta år omnämnd som handelsman och borgare i Stockholm. Direktör för Handelskompaniet 1623. Räntmästare 1626. Från 1629 var han faktor i Räntekammaren och därmed den högst ansvarige att förse kungen med likvida medel. Utnämnd till generalriksräntmästare 1633.

Mårten Wewitzer lyckades i likhet med andra samtida och mycket kapitalstarka köpmän i Stockholm såsom Louis de Geer, Peter Grönberg, Peter (Kruse) Crusebjörn och Erik Larsson von der Linde hamna i en synnerligen privilegierad och starkt dominerande ställning då de i praktiken fungerade som det svenska rikets krigsfinansiärer. Wewitzer kallades också i folkmun för "Kronans store långivare" just på grund av. sina många och stora penningtransaktioner med den svenska staten. Han adlades under namnet Rosenstierna av Gustav II Adolf den 13 maj 1630.

Mårten Rosenstierna d.ä. lät uppföra Rörstrands slott i Vasastaden i Stockholm och var även ägare till egendomarna Wisbohammar, Lida, Vårdinge och Hölö i Södermanland. Han avled 1638 och ligger begravd i den Rosenstiernska ättens gravkor i Vårdinge kyrka strax sydost om Gnesta.

Familj med Beata Böckman (1593-1631):

(Ytterligare tre barn, en son och två döttrar, avlidna i späd ålder.)

Familj med Elsa Olofsdotter Oxehufwud (-1643):

ReferenserRedigera