Lorentz Creutz den äldre

svensk friherre, landshövding, riksråd och admiralgeneral, född 1615, död 1 juni 1676

Lorentz Creutz, född 1615 i Dorpat, död 1 juni 1676, friherre, ämbetsman; landshövding i Åbo och Björneborgs län 1649, landshövding i Kopparbergs län 1655–1662, riksråd 1660, amiralgeneral 1675. Son till Ernst Creutz.

Lorentz Creutz den äldre.
Lorentz Creutz.

Lorentz Creutz var i sin ungdom anställd vid bergskollegium. Förutom landshövdingsposterna hade han ett flertal civila befattningar och var en kompetent administratör, 1673 blev han rikskammarråd.

Creutz var ordförande i trolldomskommissionen som i augusti 1669 i Mora dömde 15 kvinnor till döden för trolldom.

Trots att han inte hade erfarenhet av sjömilitära frågor utnämndes han efter utbrottet av skånska kriget till amiralgeneral 1675, och förde befälet över den svenska flottan i början av 1676. Hans amiralsskepp Kronan, svenska flottans största skepp vid den tiden, kantrade och exploderade redan i inledningsskedet av slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676. Runt 800 man dog i explosionen och endast 40 överlevde. Efter slaget hittades Lorenz Creutz kropp flytande i vattnet illa sargad. Tack vare hans stämpel som hittades i hans ficka kunde man identifiera hans kropp. Han begravdes i familjegraven i Sarvlax i Finland.

Creutz var från 1639 gift med friherrinnan Elsa Duwall (1620–1675)), dotter till generalen Jakob MacDougall, friherre Duvall och Anna von der Berge.

Barn:

KällorRedigera

  • Svensk uppslagsbok. Malmö 1931.
  • Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Gustaf Elgenstierna

Se ävenRedigera