Lista över svenska fältmarskalkar

Wikimedia-listartikel

Denna lista över svenska fältmarskalkar behandlar de totalt 75 fältmarskalkar som utsetts i Sverige, från 1609 till 1824. Inledningsvis var fältmarskalken befälhavare för rytteriet och blev först den främsta militära graden i Sverige under det tidiga 1600-talet, i synnerhet efter att Jakob Pontusson de la Gardie erhållit graden. Nedan finns en lista över dessa.

Lista över svenska fältmarskalkar redigera

Namn Levnadsår Utnämnd till fältmarskalk Utvärdering av Jan von Konow Bild
Jakob Pontusson De la Gardie 1583-1652 1609 Nästan toppskikt  
Evert Horn af Kanckas 1585-1615 23 juli 1613 Nära toppskikt  
Jesper Mattson Cruus af Edeby 1577-1622 27 augusti 1615 Mycket skicklig
Carl Carlsson Gyllenhielm 1574-1650 18 juni 1616 Mycket skicklig  
Herman Wrangel af Salmis 1584-1643 12 juli 1621 Mycket skicklig  
Gustaf Carlsson Horn af Björneborg 1592-1657 28 april 1628 Toppskikt  
Åke Henriksson Tott 1598-1640 26 november 1631 Nära toppskikt  
Dodo zu Innhausen und Knyphausen 1583-1636 1633 Mycket skicklig (dock försiktig)  
Johan Banér 1596-1641 Februari 1634 Toppskikt  
Alexander Leslie 1580-1661 9 februari 1636 Mycket skicklig  
Lennart Torstenson 1603-1651 31 augusti 1641 Toppskikt  
Carl Gustaf Wrangel af Salmis 1613-1676 1646 Toppskikt  
Lars Kagg 1595-1661 29 februari 1648 Mycket skicklig  
Arvid Wittenberg 1606-1657 2 april 1655 Nära toppskikt  
Hans Christoff von Königsmarck 1600-1663 14 april 1655 Mycket skicklig  
Gustaf Adolf Lewenhaupt 1619-1656 14 april 1655 Mycket skicklig  
Gustaf Otto Stenbock 1614-1685 28 juni 1656 Mycket skicklig  
Axel Lillie 1603-1662 20 februari 1657 Mycket skicklig  
Robert Douglas 1611-1662 13 maj 1657 Mycket skicklig  
Gustaf Evertsson Horn 1614-1666 31 mars 1663 Mycket skicklig  
Gustaf Persson Banér 1618-1689 31 mars 1663 Mycket skicklig
Carl Mauritz Lewenhaupt 1620-1666 25 juli 1665 Mycket skicklig  
Clas Åkesson Tott d.y. 1630-1674 26 juli 1665 Mycket skicklig  
Lorens von der Linde 1610-1670 26 juli 1665 Mycket skicklig  
Henrik Horn af Marienborg 1618-1693 27 juli 1665 Mycket skicklig  
Christoff Delphicus zu Dohna 1628-1668 20 oktober 1666 Mycket skicklig  
Simon Grundel-Helmfelt 1617-1677 26 augusti 1668 Mycket skicklig  
Krister Klasson Horn 1622-1692 18 december 1672 Mycket skicklig  
Conrad Mardefelt 1610-1688 18 maj 1675 Mycket skicklig
Fabian von Fersen 1626-1677 6 oktober 1675 Mycket skicklig  
Otto Wilhelm von Königsmarck 1639-1688 13 oktober 1675 Mycket skicklig  
Bengt Horn 1623-1678 3 augusti 1677 Mycket skicklig  
Rutger von Ascheberg 1621-1693 10 november 1678 Nära toppskikt  
Nils Bielke 1644-1716 15 maj 1690 Mycket skicklig  
Göran Sperling 1630-1691 1 juni 1690 Mycket skicklig  
Jacob Johan Hastfer 1647-1695 1 juni 1690 Mycket skicklig  
Axel Wachtmeister 1643-1699 1693 Mycket skicklig  
Erik Dahlbergh 1625-1703 12 juli 1693 Nära toppskikt  
Otto Wilhelm von Fersen 1623-1703 12 september 1693 Mycket skicklig  
Jurgen Mellin 1633-1713 28 August 1696 Mycket skicklig  
Carl Gustaf Rehnskiöld 1651-1722 21 juni 1706 Toppskikt  
Nils Karlsson Gyllenstierna af Fogelvik 1648-1720 30 november 1709 Mycket skicklig  
Magnus Stenbock 1665-1717 28 januari 1713 Toppskikt  
Carl Mörner af Morlanda 1658-1721 1 januari 1717 Nära toppskikt  
Carl Gustaf Örnestedt 1669-1742 17 juni 1719 Mycket skicklig  
Carl Gustaf Dücker 1663-1732 19 juni 1719 Mycket skicklig  
Gustaf Adam Taube 1673-1732 19 juni 1719 Mycket skicklig  
Erik Sparre af Sundby 1665-1726 14 december 1719 Mycket skicklig  
Axel Sparre 1652-1728 3 januari 1721 Mycket skicklig  
Berndt Otto Stackelberg d.ä. 1662-1734 11 juli 1727 Medelmåtta  
Hugo Johan Hamilton 1668-1748 16 december 1734 Medelmåtta  
Göran Silfverhielm 1681-1737 18 december 1734 Medelmåtta  
Johan Christoffer von Düring 1695-1759 16 april 1751 Medelmåtta  
Mattias Alexander von Ungern-Sternberg 1689-1763 7 november 1753 Medelmåtta  
Carl Henrik Wrangel 1681-1755 14 januari 1754 Medelmåtta  
Georg Bogislaus Staël von Holstein 1685-1763 1757 Titulärmarskalk  
Gotthard Wilhelm Marcks von Würtenberg 1688-1778 1 mars 1763 Titulärmarskalk
Gustaf David Hamilton 1699-1788 18 december 1765 Medelmåtta  
Fredrik Axel von Fersen 1719-1794 12 januari 1770 Titulärmarskalk  
Augustin Ehrensvärd 1710-1772 14 september 1772 Nära toppskikt  
Fredrik Vilhelm von Hessenstein 1735-1808 25 januari 1773 Titulärmarskalk  
Samuel Gustaf Stierneld 1700-1775 25 januari 1773 Titulärmarskalk  
Gabriel Spens 1712-1781 16 oktober 1776 Titulärmarskalk  
Berndt Otto Stackelberg d.y. 1703-1787 27 februari 1778 Medelmåtta  
Per Scheffer 1718-1790 27 december 1778 Titulärmarskalk  
Johan August Meijerfeldt d.y. 1725-1800 21 augusti 1790 Medelmåtta  
Fredrik Adolf 1750-1803 15 februari 1792 Titulärmarskalk  
Philip von Platen 1732-1805 16 november 1799 Medelmåtta  
Johan Christopher Toll 1743-1817 25 september 1807 Medelmåtta  
Wilhelm Mauritz Klingspor 1744-1814 9 maj 1808 Titulärmarskalk  
Curt von Stedingk 1746-1837 12 mars 1811 Skicklig  
Hans Henric von Essen 1755-1824 12 mars 1811 Skicklig  
Fabian Wrede 1760-1824 4 juni 1816 Skicklig  
Carl Carlsson Mörner af Tuna 1755-1821 30 juli 1816 Skicklig  
Johan August Sandels 1764-1831 2 november 1824 Skicklig  

Utvärdering av Jan von Konow[1]

  • Toppskikt. Allra främst kan urskiljas en fåtalig elit av fältherrar i ordets sannaste mening. Kännetecknande för dem är att var och en har haft självständigt befäl över en truppstyrka av minst en armés storlek och vunnit betydande segrar.
  • Nästan toppskikt. Deras insatser var emellertid, trots allt, av en ringare omfattning, och deras styrkors begränsade numerär gjorde den operativa ledningen mindre komplicerad.
  • Nära toppskikt, mycket skicklig, skicklig och medelmåttor är ytterligare gradering.
  • Titulärmarskalk. Fredrik Vilhelm von Hessenstein illegitim son till kung Fredrik I. Tolv år gammal utnämndes han till överste och regementchef, vid 21 års ålder blev han generalmajor.

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Konow har tre sidor med «utvärdering». Toppskikt, nästan toppskikt, nära toppskikt och titulärmarskalk er alla given med namn. Mycket skicklig: «här har inordnas alla som er utnämnts intill 1721». «...skicklig de fem sista». Resterande: «En ganska talrik skara av medelmåttor».

Tryckta källor redigera

  • Jan von Konow, (2002). Svenska fältmarskalkar
  • Sundholm, Olof Theodor (1873). Sveriges Fältmarskalkar: Biografiskt Tecknade

Externa länkar redigera