Lista över auktorsförkortningar inom växttaxonomin

Wikimedia-listartikel

Detta är en ofullständig lista över förkortningar av auktorsnamn inom taxonomin över växter, det vill säga den del av botaniken som sysslar med att kategorisera och namnge olika arter och grupperingar av arter. De används i samband med ett vetenskapligt namn för att ange vem (auktorn) som först beskrivit arten. Även de som justerat klassifikationen eller namnet anges.

Observera att man inom zoologin använder sig av ett annorlunda system, där man enbart anger ursprunglig auktor, och då vanligen med fullständigt namn. Så kan för exempelvis Carl von Linné såväl auktorsnamnet Linné som Linnaeus förekomma. Homonymer skiljs åt med hjälp av förnamnsinitial.

Se upp med att ibland kan ett och samma auktornamn avse två olika personer, den ena verksam inom botanik, den andra inom zoologi.


ARedigera

BRedigera

CRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

GRedigera

HRedigera

IRedigera

JRedigera

KRedigera

LRedigera

MRedigera

NRedigera

ORedigera

PRedigera

QRedigera

RRedigera

SRedigera

TRedigera

URedigera

VRedigera

WRedigera

XRedigera

YRedigera

ZRedigera

ÅRedigera