Nils Lilja

svensk botaniker och författare

Nils Lilja, född 17 oktober 1808 i Blinkarp, Röstånga, Malmö, död 19 december 1870 i Lund, var en svensk botanist, skriftställare, tidningsutgivare och klockare.[1]

Nils Lilja
Nils Lilja, 1830-tal.
FöddFödd 17 oktober 1808
Blinkarp, Röstånga, Malmö
DödDöd 19 december 1870
Lund
Yrke/uppdragBotanist, skriftställare, tidningsutgivare samt klockare.

BiografiRedigera

Fadern Hans Nilsson Lilja f 28 november 1785 Norrvidinge, var, förutom jordbrukare, utlärd skomakare, murare och timmerman samt även en ansedd naturläkare. Modern Bengta Persdotter f 22 juli 1783 i Blinkarp Röstånga.

Lilja studerade till präst i Lund men efter sin obligatoriska preliminärexamen valde han att på eget bevåg studera botanik, geologi, kemi, vitterhet, filosofi och statskunskap. 14 års studerande ledde dock aldrig till magistergraden och en del tyckte att han borde skiljas från universitetet. Men tack vare stöd av bland andra Carl Georg Brunius och Sven Nilsson fick Lilja flertalet små stipendier tilldelade sig.

I oktober 1853 blev Nils Lilja engagerad av Filosofie Magistern Johan "Janne" Damm att "bidra med översättningar, artiklar över allmännare ämnen, skämtsamma småbitar m. m." i dennes dagstidning "Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning".[2]

Nils Lilja var gift tre gånger:

I första äktenskapet som ingicks 30 december 1835 med Maria Catharina Eek (1808-1854) fick de fem barn.

I andra äktenskapet som ingick 22 januari 1855 med Gustafva Maria Björnberg (1821-1857) fick de sex barn.

I tredje äktenskapet som ingick 18 september 1858 med Helena Maria Neuman (1833-1914) fick de fyra barn.

MenniskanRedigera

 
Bokens titelsida.

Verket Menniskan; Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur naturhistorisk synpunkt betraktad. anses av många vara Liljas mest betydande. Arbetet är på 310 sidor och utgivet 1858 på A. Bonniers förlag i Stockholm. Boken berör det mesta, men vissa avsnitt var mer uppseendeväckande än andra. Däribland kapitlen, Gudaläran och prestlisten, Kristendomen och civilisationen samt Uppfostringsverket och budorden. I samtliga dessa kapitel framförde Lilja tankar och åsikter som stod stick i stäv med dåtidens. Lilja skriver i förordet att boken är skriven för folket och inte för de lärda.

DiktarenRedigera

Lilja började redan i tidig ålder att skriva poesi och redan 1828 hade han sitt första stycke (Saga om Odensjön.) utgivet. Och 1829 gav Lilja på eget förlag ut en diktsamling (Små Dikter.). Bägge dessa verk fick hård kritik från i synnerhet Malmö Tidning och en recensent vid namn P. E. Gullander. Även Skolan där Lilja studerade uttryckte missbelåtenhet med att han offentligt framträdde som "skald". Inte förrän 1833 dök Lilja upp som diktare igen, då i tidskriften Skånska Correspondenten. I en av dessa dikter skriver han om en ”förtjuserska” som av allt att döma borde vara Maria Catharina Eek, Liljas första hustru.

SkrifterRedigera

 • Biblisk historia; Efter vetenskapliga grunder och till folkupplysningens befrämjande författad. Stockholm 1865. 4 litografiska plancher (stentryck, föreställande de 12 apostlarna),8,IV,455s. Planscherna köptes till och återfinns sällan i exemplaren. (6)
 • Celestinas fantasier. Lund 1832.
 • Den fria församlingens kateches; Försök till en unitarisk-parkersk bekännelseskrift. Stockholm 1864. 63s+1 blank. tryckta blå häftesomslag (1)
 • Detta har Hyberg gjort. Gävle 1865.
 • Dikter. L.J.Hierta, Stockholm 1836. 10,71s. strof på titelbladet av stagnelius. tryckta gula häftesomslag. (2)
 • Fauna öfver Skandinaviens däggdjur; Med 98 i texten intryckta figurer. Stockholm 1836.
 • Flora öfver Sveriges odlade växter; Innefattande de flesta på fritt land odlade vexter i Sverige, jemte de allmännare och vackrare fenstervexterna, med kännetecken och kort anvisning om deras odlingssätt. Stockholm 1839.
 • Framtidstankar öfver de fosterländska frågorna. Gävle 1840.
 • Göm ringen, göm väl! En opoetisk nollkalender för sötungar i skumrasket utgifven. Lund 1834.
 • Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur; Till ledning för åkerbrukare, trädgårdsodlare och blomstervänner, efter Endlichers naturliga familjer utarbetad, I-II, Örebro, 1842 - 1843.
 • Helsning till Skandinaviens studenter; Vid mötet i Lund d. 22 juni 1845. Berlingska tryckeriet, Lund 1845. 4s. Pamflett (4)
 • Jordens utvecklingshistoria; Jemförd med skapelsesagorna i 1 mosebok, Ett geologiskt utkast för folket. A. Bonniers förlag, Stockholm 1866. 6,72s. tryckta gula häftesomslag (4)
 • Julboken; Innehållande en samling ringdansar, pantlekar, julnöjen, barnsånger, visor och sagor, upptecknade i Skåne. Stockholm 1856.
 • Kristendomen; dess uppkomst, dess lära, dess historia och dess utveckling, jemte judendomens historia och litteratur, efter nyaste forskningar utarbetad för folket, med illustrationer och en karta öfver palaestina. Stockholm 1860. 8,608s. samt 35 helsidesillustrationer (stentryck) samt en utvikbar karta över Palestina. (9)
 • Kristna läran och prestläran. Gävle 1862.
 • Kyrkans trosläror; belyste och granskade. Stockholm 1869.
 • Kärleken; såsom Guds väsende och verldens lif. En skrift för den bildade och tänkande allmänheten. Rörbergska boktryckeriet, Stockholm 1869. 86s. + 1 s rättelser + 1 s blank. (1)
 • Menniskan; Hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse, ur naturhistorisk synpunkt betraktad, med lithografier och träsnitt. 1.a upplagan Stockholm 1858. XVI,309s + 17 lithografier och träsnitt i texten. (9); 2:a korrigerade och tillökta upplagan, Stockholm 1859. XVI.429s. + lithograferade pl , en utvikbar plansch geologisk översiktsplansch. (3) ; 3:e ånyo öfwersedda och tillökta upplagan. Stockholm 1861. frontespice färgplansch över de hufvudsakligaste menniskoracer. 4,444,2s,+14s reklam, utvikbar geologisk översiktsplansch + litographerade planscher. (8) ; 4:e ånyo öfwersedda och ändrade upplagan, Stockholm 1868. 2,454,2s + utvikbar geologisk översiktsplansch + litograferade planscher. (5); 5:e upplagan genomsedd och delvis omarbetad ef Karl af Geijerstam, samt försedd med 450 iluustrationer. Stockholm 1889. 2,frontespice,2,380s. utgavs i häftad upplaga, samt godtköpssubscription 7 häften nr 1-8, (7-8 dubbelhäfte). samt i förlagets dekorerade klotband (sandgul, ljusbrun, brun, grå, röd)med chagrinrygg (ljusbrun, brun, röd, mörkröd)(22) ; 6: upplaga utgiven av swedish book company, Waverly Publ. Co. P. A. Lindberg & co. Chicago 1896. 494s. illustrerad, utgiven i grönt förlagsklotband samt rött förlagshalvfranskt band. 7: Mennesket, dets oprindelse, liv og bestemmelse, beteragtet fra et naturhistorisk standpunkt af N. Lilja. Gjennemseet og delvis omarbeidet af Karl af Geijerstam. Oversat af R. S. N. Sartz. Strand & co. Chicago 1896. 476 p. incl. illus., plates, ports. 24 cm. upplaga utgiven på dansk-norska språket. elektronisk resurs: http://www.archive.org/details/menniskanhennesu01lilj
 • Mårten Holk; En poetisk kalender. Berlingska boktryckeriet, Lund 1847. 6,196s. gräna tryckta häftesomslag. (4)
 • Nordiska gudasagor; utstyrda i humoristiska sånger af Bodwar Bjarke. Stockholm 1867.
 • Noveller. N H thomsons boktryckeri, Malmö 1831. 125s. gråpappersomslag. Innehåll: Heimer och Ulma ; Engelen; Elins bröllop ; Sophias Brahes berättelser; Cecilia. På titelsidan en strof av Thorild. (3)
 • Om gudsriket i verlden. Helsingborg 1864.
 • Passionsblomman. Lundberg & Lönnegren, Lund 1833. XII,48s. sid III-X innehåller subscriptionsförteckning (130 namn). tryckt gråpappersomslag. (2)
 • Ruterdam; En blomma för dagen. N P Lundbergs boktryckeri, Lund 1834. 32s. tryckta gråpappersomslag. (3)
 • Sagan om Odensjön. Malmö 1828
 • Skattgräfvaren; Pennteckning av L-a. Gävle 1865.
 • Skizzer och berättelser I-II. Gävle 1862-1864.
 • Skånes flora; Innefattande Skånes fanerogamer och i ett bihang Skånes ormbunkar, de på åkren odlade vext- och sädesslagen och de i öfriga Sverige förekommande fanerogamer utom fjällvexterna, med karakterer, vextställen och nyttan, jemte ett vextgeografiskt namnregister m. m., utarbetad och utgifven. Lund 1838. - Innefattande Skånes vilda och odlade växter. En handbok för folkskolor, landtmän, trädgårdsodlare, apotekare och för den studerande ungdomen, ny omarbetad upplaga. I-II. Stockholm 1870.
 • Små dikter. N H thomsons tryckeri, Malmö 18294,31s. Innehåller; Fosterbygden; Sång för skånska beväringen; Fågeljägaren; Till min syster; Klockan; Skogen; Bergsgubben; Till lilla marie; Fromheten; Gudaminnen till elin; stjerhvalfvet. gråpappersomslag. (1)
 • Snösippan; Poetisk vinterkalender för 1841. Lund 1840.
 • Studentsånger ur Carolina. Lund 1833.
 • Svenska foder- och sädesväxter; Beskrfna med kultur- och lokalanvisningar samt om ängsskötsel och kreatursfodring, om vilda betesväxter, åkrens ogräs och skadedjur, jemte sädesväxternas regioner m. m., en handbok för landtbrukare. Stockholm 1867.
 • Sånger från Lundagård. Berlingska, Lund 1842. 2,68s. tryckta häftesomslag. (3)
 • Till Christine Schönherr på bröllopsdagen från dess vänner i skåne. berglingska boktryckeriet, Lund 1824. 4s. pamflett. (1);
 • Till hans kongl. höghet Hertigen af skånde Carl ludwig Eugene på hans 14:e födelsedag den 3 maj 1840; af Zoologiska jägarsällskapet i lund. Berlingska tryckeriet, Lund 1840. 4s. pamflett. (1)
 • Torups-Resan; En dikt till nyåret. Berlingska boktryckeriet, Lund 1839. 16s. 81)
 • Violen; En samling jullekar, barnsånger och sagor. Lund 1841.
 • Vår tid och dess sträfvanden; Populära föredrag för folket, I-IV. Stockholm 1864-1868.
 • Örebibliotek för folket, N:o 1-2. Gävle 1865. N:o 1: Detta har Hyberg gjort N:o 2: Skattgräfwaren

KällorRedigera

Släktarkiv hos:

 • Gunnar Valfrid Lilja, Läkare, Västerås, Nils Liljas sonson, Parker Liljas son. f.Kalmar 9 februari 1913 d. Västerås 29 december 1984
 • släktutredning hos:
 • Olle lundstedt, http://www.gultarpgen.se

NoterRedigera

Externa länkarRedigera