Lista över UN-nummer 1401 till 1500

Wikimedia-listartikel

UN 1401 till 1500[1]Redigera

UN-nummer Klass Namn
UN 1401 4.3 Kalcium
UN 1402 4.3 Kalciumkarbid
UN 1403 4.3 Kalciumcyanamid med mer än 0,1 vikt-% kalciumkarbid.
UN 1404 4.3 Kalciumhydrid
UN 1405 4.3 Kalciumsilicid
UN 1407 4.3 Cesium
UN 1408 4.3 Kiseljärn med minst 30 vikt-% men mindre än 90 vikt-% kisel.
UN 1409 4.3 Metallhydrider, vattenreaktiva, n.o.s.
UN 1410 4.3 Litiumaluminiumhydrid
UN 1411 4.3 Litiumaluminiumhydrid, i eter
UN 1413 4.3 Litiumborhydrid
UN 1414 4.3 Litiumhydrid
UN 1415 4.3 Litium
UN 1417 4.3 Kisellitium
UN 1418 4.3 Magnesiumpulver eller pulver av magnesiumlegeringar
UN 1419 4.3 Magnesiumaluminiumfosfid
UN 1420 4.3 Kaliummetallegeringar, flytande
UN 1421 4.3 Alkalimetallegeringar, flytande, n.o.s.
UN 1422 4.3 Kalium-natriumlegeringar, flytande
UN 1423 4.3 Rubidium
UN 1426 4.3 Natriumborhydrid
UN 1427 4.3 Natriumhydrid
UN 1428 4.3 Natrium
UN 1431 4.2 Natriummetylat
UN 1432 4.3 Natriumfosfid
UN 1433 4.3 Tennfosfider
UN 1435 4.3 Zinkaska
UN 1436 4.3 Zinkpulver eller zinkdamm
UN 1437 4.1 Zirkoniumhydrid
UN 1438 5.1 Aluminiumnitrat
UN 1439 5.1 Ammoniumdikromat
UN 1442 5.1 Ammoniumperklorat
UN 1444 5.1 Ammoniumpersulfat
UN 1445 5.1 Bariumklorat, fast
UN 1446 5.1 Bariumnitrat
UN 1447 5.1 Bariumperklorat, fast
UN 1448 5.1 Bariumpermanganat
UN 1449 5.1 Bariumperoxid
UN 1450 5.1 Bromater, oorganiska, n.o.s.
UN 1451 5.1 Cesiumnitrat
UN 1452 5.1 Kalciumlklorat
UN 1453 5.1 Kalciumklorit
UN 1454 5.1 Kalciumnitrat
UN 1455 5.1 Kalciumperklorat
UN 1456 5.1 Kalciumpermanganat
UN 1457 5.1 Kalciumperoxid
UN 1458 5.1 Borat och kloratblandning
UN 1459 5.1 Klorat och magnesiumklorid i blandning, fast
UN 1461 5.1 Klorater, oorganiska, n.o.s.
UN 1462 5.1 Kloriter, oorganiska, n.o.s.
UN 1463 5.1 Kromtrioxid, vattenfri (fast kromsyra)
UN 1465 5.1 Didymiumnitrat
UN 1466 5.1 Järn(III)nitrat
UN 1467 5.1 Guanidinnitrat
UN 1469 5.1 Blynitrat
UN 1470 5.1 Blyperklorat, fast
UN 1471 5.1 Litiumhypoklorit, torr eller litiumhypoklorit, blandningar
UN 1472 5.1 Litiumperoxid
UN 1473 5.1 Magnesiumbromat
UN 1474 5.1 Magnesiumnitrat
UN 1475 5.1 Magnesiumperklorat
UN 1476 5.1 Magnesiumperoxid
UN 1477 5.1 Nitrater, oorganiska, n.o.s.
UN 1479 5.1 Oxiderande fast ämne, n.o.s.
UN 1481 5.1 Perklorater, oorganiska, n.o.s.
UN 1482 5.1 Permanganater, oorganiska, n.o.s.
UN 1483 5.1 Peroxider, oorganiska, n.o.s.
UN 1484 5.1 Kaliumbromat
UN 1485 5.1 Kaliumklorat
UN 1486 5.1 Kaliumnitrat
UN 1487 5.1 Kaliumnitrat och natriumnitrit, blandning
UN 1488 5.1 Kaliumnitrit
UN 1489 5.1 Kaliumperklorat
UN 1490 5.1 Kaliumpermanganat
UN 1491 5.1 Kaliumperoxid
UN 1492 5.1 Kaliumpersulfat
UN 1493 5.1 Silvernitrat
UN 1494 5.1 Natriumbromat
UN 1495 5.1 Natriumklorat
UN 1496 5.1 Natriumklorit
UN 1498 5.1 Natriumnitrat
UN 1499 5.1 Natriumnitrat och kaliumnitrat, blandningar
UN 1500 5.1 Natriumnitrit

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.