Kiseljärn, eller ferrosilicium, är en järn-kisellegering med 10 – 90 % kisel och mindre mängder kol och mangan. Dess specifika vikt varierar från ca 7,0 för de mest kiselfattiga till ca 2,3 för de kiselrikaste.

Kiseljärnlegering

Kiseljärn med mindre än 20 % kisel är mattglänsande och liknar tackjärn och med över 50 % kisel blir färgen mera blåaktig. Med >30 % eller <65 % kisel är det beständigt i luft, medan det med halter däremellan angrips av fuktig luft med bildande av vissa gaser som fosforsyra, arsinikväte, kiselväte o d. Dessa är dels mycket giftiga dels vissa fall explosiva.

Namn Innehåll
[%]
Smältpunkt
[°C]
Densitet
[g/cm3]
FeSi 45 45 1215–1300 5.1
FeSi 75 75 1210–1315 2.8
FeSi 90 90 1210–1380 2.4

FramställningRedigera

Tillverkat i masugn håller kiseljärn ej över ca 16 % kisel. Största delen av kiseljärn tillverkas i elektrougn, där en renare och mera kiselhaltig produkt erhålls, med 25 – 90 % kisel.

Kiseljärn tillverkas antingen genom reduktion av en blandning av järnmalm och kvarts med kol eller genom reduktion av kvarts med kol till kisel och tillsats av metalliskt järn.

AnvändningRedigera

Kiseljärn används som deoxidationsmedel vid järn- och ståltillverkning och som legeringsämne vid tillverkning av specialgjutjärn (syrafast gjutjärn) och specialstål (kiselstål).

KällorRedigera

Meyers varulexikon, Forum, 1952

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ferrosilicon, 9 december 2011.