Lista över UN-nummer 1001 till 1100

Wikimedia-listartikel

UN 1001 till 1100[1]Redigera

UN-nummer Klass Namn
UN 1001 2 Acetylen, löst
UN 1002 2 Luft, komprimerad (tryckluft)
UN 1003 2 Luft, kyld, flytande
UN 1005 2 Ammoniak, vattenfri
UN 1006 2 Argon, komprimerad
UN 1008 2 Bortrifluorid
UN 1009 2 Bromtrifluormetan (köldmedium R 13B1)
UN 1010 2 Butadiener, stabiliserade, eller butadiener och kolväten, blandning, stabiliserad, med ett ångtryck vid 70 °C på högst 1,1 MPa (11 bar) och en densitet vid 50 °C på minst 0,525 kg/l.
UN 1011 2 Butan
UN 1012 2 1-buten eller cis-2-buten eller trans-2-buten eller butener, blandning
UN 1013 2 Koldioxid
UN 1014 2 Koldioxid och syre, blandning, komprimerad
UN 1015 2 Koldioxid och dikväveoxid, blandning
UN 1016 2 Kolmonoxid, komprimerad
UN 1017 2 Klor
UN 1018 2 Difluorklormetan (köldmedium R 22)
UN 1020 2 Pentafluorkloretan (köldmedium R 115)
UN 1021 2 1-klor-1,2,2,2-tetrafluoretan (köldmedium R 124)
UN 1022 2 Trifluorklormetan (köldmedium R 13)
UN 1023 2 Kolgas, komprimerad
UN 1026 2 Dicyan
UN 1027 2 Cyklopropan
UN 1028 2 Difluordiklormetan (köldmedium R 12)
UN 1029 2 Fluordiklormetan (köldmedium R 21)
UN 1030 2 1,1-Difluoretan (köldmedium R 152a)
UN 1032 2 Dimetylamin, vattenfri
UN 1033 2 Dimetyleter
UN 1035 2 Etan
UN 1036 2 Etylamin
UN 1037 2 Etylklorid
UN 1038 2 Etylen, kyld, flytande
UN 1039 2 Etylmetyleter
UN 1040 2 Etylenoxid eller etylenoxid med kväve upp till ett totalt tryck av 1 Mpa (10 bar) vid 50 °C
UN 1041 2 Etylenoxid och koldioxid, blandning, med mer än 9 % dock högst 87 % etylenoxid
UN 1043 2 Gödselmedel, lösning, med fri ammoniak
UN 1044 2 Brandsläckare, med komprimerad eller kondenserad gas.
UN 1045 2 Fluor, komprimerad
UN 1046 2 Helium, komprimerad
UN 1048 2 Vätebromid, vattenfri
UN 1049 2 Väte, komprimerad
UN 1050 2 Väteklorid, vattenfri
UN 1051 6.1 Cyanväte, stabiliserad, med mindre än 3 % vatten.
UN 1052 8 Vätefluorid, vattenfri
UN 1053 2 Svavelväte
UN 1055 2 Isobutylen
UN 1056 2 Krypton, komprimerad
UN 1057 2 Tändare eller refiller till tändare, innehållande brandfarlig gas.
UN 1058 2 Kondenserade gaser, ej brandfarliga, trycksatta med kväve, koldioxid eller luft.
UN 1060 2 Metylacetylen- och Propadienblandning, stabiliserad som blandning P1 eller blandning P2
UN 1061 2 Metylamin, vattenfri
UN 1062 2 Metylbromid, med högst 2 % klorpikrin
UN 1063 2 Metylklorid (köldmedium R 40)
UN 1064 2 Metylmerkaptan
UN 1065 2 Neon, komprimerad
UN 1066 2 Kväve, komprimerad
UN 1067 2 Dikvävetetroxid (kvävedioxid)
UN 1069 2 Nitrosylklorid
UN 1070 2 Dikväveoxid
UN 1071 2 Oljegas, komprimerad
UN 1072 2 Syre (oxygen), komprimerad
UN 1073 2 Syre (oxygen), kyld, flytande
UN 1075 2 Petroleumgaser, kondenserade
UN 1076 2 Fosgen
UN 1077 2 Propylen
UN 1078 2 Köldmedium n.o.s. som blandning F1, F2 eller F3
UN 1079 2 Svaveldioxid
UN 1080 2 Svavelhexafluorid
UN 1081 2 Tetrafluoretylen, stabiliserad
UN 1082 2 Trifluorkloretylen (köldmedium R1113), stabiliserad
UN 1083 2 Trimetylamin, vattenfri
UN 1085 2 Vinylbromid, stabiliserad
UN 1086 2 Vinylklorid, stabiliserad
UN 1087 2 Metylvinyleter, stabiliserad
UN 1088 3 Acetal
UN 1089 3 Acetaldehyd
UN 1090 3 Aceton
UN 1091 3 Acetonoljor
UN 1092 6.1 Akrolein, stabiliserad
UN 1093 3 Akrylnitril, stabiliserad
UN 1098 6.1 Allylalkohol
UN 1099 3 Allylbromid
UN 1100 3 Allylklorid

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.