Svavelhexafluorid (SF6) är en oorganisk, färglös, luktfri, och icke-brännbar växthusgas. SF6 har en oktaedrisk geometri, bestående av sex fluoratomer bundna till en central svavelatom. Det är en hypervalent molekyl. Som många andra opolära gaser, löser den sig dåligt i vatten men är löslig i opolära lösningsmedel. Den transporteras generellt som en flytande komprimerad gas.

Svavelhexafluorid
MolekylmodellStrukturformel
Systematiskt namnHexafluorosulfan
Övriga namnElagas, Esaflon
Kemisk formelSF6
Molmassa146,06 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer2551-62-4
SMILESFS(F)(F)(F)(F)F
Egenskaper
Densitet6,17 × 10-3 g/cm³
Kokpunkt-64° °C
Faror
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
1
2
 
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Svavelhexafluourid är den starkaste växthuseffekten av alla kända ämnen. Det är cirka 22 800 gånger mer potent än samma mängd koldioxid. Och: när det väl har kommit in i atmosfären tar det mer än 3000 år för SF6 att sönderfalla igen och bli ineffektiv.

Svavelhexafluorid, eller SF6, används i stor utsträckning inom elindustrin för att förhindra kortslutningar och olyckor. Det är ett effektivt isoleringsmaterial för mellan- och högspänningsinstallationer som i stor utsträckning används inom stora vindkraftsindustrin till elektriska transformatorstationer.


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Sulfur hexafluoride, tidigare version.