Reduktionsplikten, Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel, är en svensk lag som reglerar växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i vissa fossila drivmedel.[1] Den ska styra drivmedelsleverantörerna att successivt minska, reducera, andelen av berörda fossila bränslen.[2] Om företagen inte klarar att uppnå plikten kan de köpa andra företags överskjutande reduktion, och annars tvingas de betala en avgift för varje kilo koldioxidekvivalent som de inte lyckats minska. Reduktionsplikten gäller inte försvarsmakten.[2]

Lagen infördes 2017, trädde i kraft första juli 2018. Den ändrades i juni 2021 bland annat genom att flygfotogen också fick reduktionsplikt. Den 2 december 2021 beslutades Regeringen Anderssons proposition om att inte öka reduktionsplikten för år 2023.

Det är drivmedelsleverantören (den som är först skattskyldig) som är skyldig att utföra inblandningen. Från 1:a  augusti 2021 blev överlåtelsereglerna flexiblare, så att eget överskott kan sparas och användas året efter samt att överskott från ett bränsleslag kan användas för att reducera utsläppen för ett annat bränsleslag.[2] Avgiften för de som inte klarar kravet är 5 kronor per kilo koldioxidekvivalent för bensin, 4 kronor för diesel och 6 kronor för flygfotogen.[2]

Reduktionsnivåerna[3] höjs gradvis fram till 2030. Från 1 augusti 2021 är reduktionsnivåerna 6 procent för bensin och 26 procent för dieselbränsle och från 1 juli 2021 är reduktionsnivån för flygfotogen 0,8 procent.  För 2030 är nivån 28% för bensin, 66% för diesel och 27% för flygfotogen vilket anges i Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

”Den svenska efterfrågan på biodrivmedel drivs i stort av reduktionsplikten” skriver Energimyndigheten.[4]

Beslutad reduktionsplikt[1]
År Bensin Diesel Flygfotogen
2020 4,2 % 21 % -
2021 6,0 % (1 aug) 26 % (1 aug) 0,8 % (1 juli)
2022 7,8 % 30,5 % 1,7 %
2023 10,1 %

7,8

35 %

30,5 %

2,6 %
2024 12,5 %* 40 %* 3,5 %
2025 15,5 %* 45 %* 4,5 %
2026 19 %* 50 %* 7,2 %
2027 22 %* 54 %* 10,8 %
2028 24 %* 58 %* 15,3 %
2029 26 %* 62 %* 20,7 %
2030 28 %* 66 %* 27,0 %

*) Sänkt reduktionsplikt till EU:s miniminivå föreslagen av regeringen.[5]

Förslag om sänkt reduktionspliktRedigera

Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro föreslog i september 2022 att istället för tvingande hög reduktionsplikt bör en koldioxidavgift införas och bränsleskatten sänkas för att omfördela bränslepriset från bränsle med låg reduktion (minst EU:s miniminivå) till hög reduktion. Detta skulle enligt Timbro leda till minskning av drivmedelskostnaden med 64 öre per liter bensin, och 29 öre per liter diesel.[6]

I Tidöavtalet, som presenterades av den blivande Regeringen Kristersson den 14 oktober 2022, föreslås att Sveriges reduktionsplikt sänks till EU:s miniminivå, som en del i att minska drivmedelskostnaden.[5] Förslaget innebär att reduktionen för diesel senast i januari 2024 sänks från 30,5 procent till sex procent [7] (paragraf 9 direktiv 2009/30/EG) som är den lägsta nivån enligt EUs direktiv från 2009, och successivt trappas upp till 14 procent (istället för 66 procent) till år 2030. Förslaget tros kunna sänka dieselpriset med 5–7 kronor per liter och bensinen med 0,5–1 krona.[8]

Förslaget beräknas ge ökad klimatpåverkan med 67 miljoner ton fossil koldioxid. Naturvårdsverket och Energimyndigheten menar att Sverige troligen missar sina klimatmål om förslaget genomförs, eller tvingas att istället genomföra andra betydligt dyrare satsningar, eftersom reduktionsplikten skulle ha stått för majoriteten av de utsläppsminskningar som krävs för att nå målet.[9][10][11]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] ”Lag (2022:1217, ändring av lag 2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel”. Sveriges riksdag. Utfärdad 2017-11-30, i kraft 2018-07-01, ändring i kraft 2023-02-13. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20171201-om-reduktion-av-vaxthusgasutslapp_sfs-2017-1201. Läst 19 oktober 2022. 
 2. ^ [a b c d] ”Reduktionsplikt”. www.energimyndigheten.se. https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/. Läst 16 oktober 2021. 
 3. ^ ”Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel”. Sveriges riksdag. 23 juni 2021. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-06/SFS2021-747.pdf. Läst 14 oktober 2021. 
 4. ^ ”Styrmedel för nya biodrivmedel. Behov och utformning av styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker ER 2021:22”. Energimyndigheten. 1 september 2021. http://www.energimyndigheten.se/remissvar-och-uppdrag/Download/?documentName=ER%202021_22%20Styrmedel%20f%C3%B6r%20nya%20biodrivmedel.pdf&id=1780. Läst 14 oktober 2021. 
 5. ^ [a b] ”Överenskommelse för Sverige - Tidöavtalet”. Liberalerna. 14 oktober 2022. https://mb.cision.com/Public/4669/3648119/994c611dffa285e6.pdf. Läst 14 oktober 2022. 
 6. ^ ”Effektivare klimatpolitik med omvänd reduktionsplikt”. Timbro. 28 september 2022. https://timbro.se/miljo/reduktionsplikt/. 
 7. ^ ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/30/EG”. EU parlamentet. 23 april 2009. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0030. Läst 3 november 2022. 
 8. ^ Fröderberg, Magnus (19 oktober 2022). ”Dieseln förblir dyr – Sänkning av reduktionsplikten dröjer till 2024”. auto motor & sport. https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20221019/sankning-av-reduktionsplikten-drojer-till-2024/. 
 9. ^ Nyheter, S. V. T.; Zachrisson Winberg, Johan (16 oktober 2022). ”Naturvårdsverkets kritik: Missar troligen klimatmålen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sankt-reduktionsplikt-okar-utslappen-med-tio-procent-ar-du-saker-pa-det. 
 10. ^ ”Reduktionsplikten är avgörande för att nå Sveriges energi- och klimatmål”. www.energimyndigheten.se. 15 september 2022. https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/reduktionsplikten-ar-avgorande-for-att-na-sveriges-energi--och-klimatmal/. 
 11. ^ ””Utveckla reduktionsplikten för ett starkare Sverige””. www.aktuellhallbarhet.se. 19 september 2022. https://www.aktuellhallbarhet.se/alla-nyheter/debatt/utveckla-reduktionsplikten-for-ett-starkare-sverige/.