Koldioxidekvivalent

mått på utsläpp av växthusgaser

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid.[1] Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter.

Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra de enskilda gasernas bidrag till växthuseffekten och addera dem. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens så kallade GWP-värde (Global Warming Potential).

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Bernes, Claes (2016-12). En varmare värld. Monitor 23 (3). Naturvårdsverket. sid. 80. ISBN 978-91-620-1300-4. http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1300-4/. Läst 23 december 2020  Arkiverad 3 december 2019 hämtat från the Wayback Machine.