Länsväg 236 går sträckan KarlstadSkoghall, 14 km. Hela sträckan är i Värmland. Mellan Bergmotet (E18) och Sjöstadsmotet är länsväg 236 en fyrfältsväg, i övrigt tvåfältsväg. Vägen kallas också Örsholmsleden närmast E18, Lantvärnsgatan genom Tormestad, Hammaröleden större delen av sträckan och Skoghallsleden mellan Nolgårdsrondellen och Mörmorondellen.

Länsväg
Länsväg 236

Hammaröleden som är en del av länsväg 236
Basfakta
LandSverige
Längd14 km
Geografiska fakta
Börjar iKarlstad
Slutar iSkoghall
Sträckning
Map
236

Fysiskt är vägen en fortsättning av Riksväg 63 från Ludvika, och tidigare användes numret 236 för hela sträckan Molkom–Skoghall. Numera byter vägen status och därmed nummer vid Bergmotet där den passerar under, och ansluter till, E18. Genom Karlstad går vägen huvudsakligen genom industri- och hamnområden. Den passerar över flera av Klarälvens deltaflöden, korsar en järnväg, Värmlandsbanan (via en bro) och dessutom flera godsspår till Karlstads hamn (i plan).

Hammaröleden är den huvudsakliga trafikleden mellan Hammarö och Karlstad samt för trafik mellan Hammarö och E18 österut, vilket har lett till att den är hårt belastad vissa delar av dygnet. I samband med en omstrukturering av busstrafiken mellan Hammarö och Karlstad har Värmlandstrafik och Vägverket (nuvarande Trafikverket) 2009 tagit fram förslag till åtgärder, som bland annat innebär att Hammaröleden mellan Nolgårdsrondellen och Packhusgatan (infart mot Karlstads centrum) mötessepareras och breddas till två körfält i riktning mot Karlstad. Inga beslut eller tidsplaner finns för detta projekt. [1][död länk]

Anslutningar och korsningar redigera

Nr Namn Skyltning
  Fyrfältsväg Bergmotet-Sjöstadsmotet
    Bergmotet E18   Stockholm Oslo, 63 Ludvika
    Östra infarten Norrstrand, Sundsta, Rud, Kroppkärr
    Sjöstadsmotet Centrum (söderut); Norrstrand, S. Kroppkärr (norrut)
  Landsväg Sjöstadsmotet-Mörmorondellen
      över Värmlandsbanan
      Heden
      över Kaplansälven
      Örsholmen
      över Örsholmsälven
      Oljehamn, Motorstadion
      Lamberget
      Tormestad (ej skyltat)
      Västra Lamberget (ej skyltat)
      Centrum, Haga, Herrhagen
      Hamnen, Metso
      Wermlandskajen
      Haga, Herrhagen
    Vågmästarbron över hamninloppet (öppningsbar)
      Centrum, Orrholmen, Sjukhus
    Kanikebron över Suttersälven
      Vidöåsen, Rackethallen
      över Morbrors ådra
      Nolgårdsholmarna (ej skyltat)
      över Djupsundsvikens utlopp
      Nolgård (söderut, ej skyltat)
  Nolgårdsrondellen Rud, Nolgård, Hammarö kyrka
      Hälltorp, Hammar, Klöverud, Mörudden
  Mörmorondellen Centrum, Skogsindustrin, Mörmon, Haga, Götetorp

Se även redigera