Lista över länsvägar i Värmlands län

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över länsvägar i Värmlands län.

Numren på de övriga länsvägarna (500 och uppåt) är unika per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts länsbokstaven framför numret.

Rv är för riksvägar. Länsvägar inom länet, även primära, redovisas här utan S.

Primära länsvägar 100–499Redigera

Väg Sträckning
172 (Bengtsfors-) Västra Götalands länsgräns vid Gustavsfors och vid Gårdsnäs-Årjäng (E 18)-Vännacka (177)-Vårdalen-Sulvik - Jössefors-Arvika (Agneteberg)-Graninge (61) (gemensam sträckning med 177 Årjäng-Vännacka)
175 Säffle (Rolfesrud) (45)-Knöstad (E18) (gemensam sträckning med E18 Knöstad-Ökne)-Nysäter-Arvika (61)
177 Årjäng-Vännacka (172)-Koppom-Åmotfors (61) (gemensam sträckning med 172 Årjäng-Vännacka)
204 Gränsen (26)-Örebro länsgräns vid Mo (-Svartå)
236 Industrileden (557)-Gunnarskärsleden-Lövnäsledenkommungränsen-Suttern-Bergmotet (E18, 63). Genomfart Karlstad: Hammaröleden-Örsholmsleden
237 (Karlskoga-) Örebro länsgräns vid Spjutberg-Storfors (26)
238 (Gemensam sträckning med 61 Arvika-Finnebäck och 45 Berga-Sunne) Finnebäck (61)-Skog-Fryksdalshöjden-Berga (45)
239 Bergeby (45)-Ekshärad (62)
240 Väsemotet (E 18)-Väse k:a-Ve (571)-Molkom (63, 63)- Stenåsen-Lidsbron-Råbäcken (246)
241 Sunne (45)-Annefors-Munkerud (62). Genomfart Sunne: Storgatan. Genomfart Munkfors: Fryksdalsvägen
243 Åtorp - DegerforsKarlskogaNora, i Örebro län.
245 Gumhöjden (246)-Rämmen (26)-Dalarnas länsgräns vid Pålhammarsäng (-Ludvika) (Gemensam sträckning med 26 Rämmen-Pålhammarsäng)
246 Filipstad (63)-Fogdhyttan (832)-Nordmark (834)- Motjärnshyttan (835)-Gumhöjden (245) (Gemensam sträckning med 245 Gumhöjden – Hagfors)-Geijersholm (843)-Hagfors- Råbäcken (240)-Bäckåsarna (62). Genomfart Filipstad: Skillervägen. Genomfart Hagfors: Dalavägen


500–599Redigera

 • Länsväg S 500: Töcksfors (E18) – Stommen (502) – Väng (501) – Båstnäs. Går även genom Västra Fågelvik (502).
 • Länsväg S 501: (Graneröd –) riksgränsen vid Hulabäcksröset – Väng (500)
 • Länsväg S 502: Stommen (500) – Västra Fågelviks kyrkaHolmedals kyrka (503) – Norslund (E18)
 • Länsväg S 503: Holmedals kyrka (E18) – Upsal, Nästeviken (503) – Gröttnäs – Viker – Upsal (503). Går även genom Hän.
 • Länsväg S 503.01: förbindelseväg mot Töcksfors (502)
 • Länsväg S 505: Selen (E18) – Fölsbyn (506)
 • Länsväg S 505.01: grenväg mot Töcksfors (E18)
 • Länsväg S 506: Västra Götalands läns gräns vid Berget (O 2212) – Trankil (507) – Källsbyn (508) – Lennartsfors (509) – Ängebäck (511) – Fölsbyn (505) – Kyrkerud (172)
 • Länsväg S 507: väg till Trankil kyrka (506)
 • Länsväg S 508: Källsbyn (506) – Grunnerud
 • Länsväg S 509: Lennartsfors (506) – Blomma (510) – Ingebyn (511) – Trättlanda (512) – Breviken (ort) (172)
 • Länsväg S 510: Västra Götalands läns gräns vid Gustavsfors (172) – Rösstegen – Blomma (509)
 • Länsväg S 511: Ingebyn (509) – Ängebäck (506)
 • Länsväg S 512: Västra Götalands läns gräns vid Kalvlund (O 2214) – Blomskogs kyrka (513) – Trättlanda (509)
 • Länsväg S 513: Blomskog (512) – Blomskogs kyrka (512)
 • Länsväg S 518: Västra Götalands läns gräns vid Kasen (O 2251) – Signebyn – Bäcken (520) – Karlsfors (519) – Svensbyn (E18). Går även förbi Momossen.
 • Länsväg S 519: Karlsfors (518) – Utängen (E18)
 • Länsväg S 520: Bäcken (518) – Sågerud (E18)
 • Länsväg S 521: Årjäng (172) – Sillegårdsed – Åsebyn (E18)
 • Länsväg S 522: Sillebotten (523) – Jämnemon (E18)
 • Länsväg S 523: Västra Götalands läns gräns vid Abborrtjärnet (O 2254) – Sillebotten (527, 522) – Myrås (E18)
 • Länsväg S 524: Svanskog (525) – Hallanda (593) – Rudsbyn (E18)
 • Länsväg S 525: Västra Götalands läns gräns vid Hognerud (O 2248) – Hognerud (526) – Svanskog (528, 524) – Skäggebyn (529) – Sjöändan (E18)
 • Länsväg S 525.01: väg till Svanskogs kyrka
 • Länsväg S 526: Hognerud (525) – Västra Götalands läns gräns vid Röstegen (O 2254)
 • Länsväg S 527: Galteviken – Sillebotten (523)
 • Länsväg S 528: Västra Götalands läns gräns vid Milhålan (O 2257) – Svanskog (525)
 • Länsväg S 529: Skäggebyn (525) – Pellerud (530) – Kila (545)
 • Länsväg S 530: Pellerud (529) – Sandbol – Lövenborg (545)
 • Länsväg S 531: Västra Götalands läns gräns vid Århult (O 2258) – Kila (545)
 • Länsväg S 532: Tveta (E45) – Kållerud (545)
 • Länsväg S 533: Säffle (E45) – By (534, vh-gräns) – Råglanda (535) – Botilsäters kyrka (536) – N Averstad (537) – Torp (538) – Millesvik (539) – Gunnerud (537) – Ekenäs. Genomfart Säffle: Granbäcksvägen – Tingvallagatan – Sundgatan – Näsvägen
 • Länsväg S 534: By (533) – Hög (535) – S Ny kyrka (540)
 • Länsväg S 535: Råglanda (533) – Hög (534) – Göstakrog (Rv45)
 • Länsväg S 536: Botilsäters kyrka (533) – Kvaldersrud (540)
 • Länsväg S 537: N Averstad (533) – Ölseruds kyrka (540) – Gaperhult (538) – Gunnerud (533)
 • Länsväg S 538: Torp (533) – Gaperhult (537)
 • Länsväg S 539: väg till Millesviks kyrka (533)
 • Länsväg S 540: Ölseruds kyrka (537) – Kvaldersrud (536) – S Ny kyrka (534) – Värmlandsbro (Rv45)
 • Länsväg S 541: Värmlandsbro (E45) – Ingrirud (547) – Mässviks Hamn
 • Länsväg S 542: Göstakrog (E45) – Remmenetorp – Bro kyrka – Värmlandsbro (Rv45)
 • Länsväg S 542.01: väg till Bro kyrka
 • Länsväg S 545: Säffle (Annelund) – (E45, vh-gräns) – Kållerud (532) – Kila (531, 529) – Lövenborg (530) – Ökne (175). Genomfart Säffle: Annelundsvägen
 • Länsväg S 546: Segmon (551) – Sparnäs – S Borgvik – Borgvik (669)
 • Länsväg S 546.01: förbindelseväg mot Nysäter (669)
 • Länsväg S 546.02: förbindelseväg – norrut – 669
 • Länsväg S 547: Ingrirud (541) – Liljedal – Malöga (E18)
 • Länsväg S 548: Strömsborg (E18) – Norsbron (664)
 • Länsväg S 549: Aspberg – Segerstads kyrka – Edsberg (550) – Strömsborg (E18)
 • Länsväg S 550: Edsberg (549) – Björkås (E18, 664)
 • Länsväg S 551: trafikplats Valnäs (Rv45) – gemensam sträckning med E18, Rv45 – Segmon – Malöga (547)
 • Länsväg S 554: industrileden i Skoghall (557) – Dingelsundsådran (vh-gräns) – Hultsbergsmotet (E18) vid Bergvik, Karlstad
 • Länsväg S 555: Skoghall (554) (557) - Mörmon (236) - Hovlanda (562). Har uppgått i en annan väg.
 • Länsväg S 557: Skoghall (554) – N Mörmon (236)
 • Länsväg S 559: väg till Kila kyrka (545)
 • Länsväg S 561: Skoghallsleden (236) – Hallersrudsleden (562, vh-gräns) – Bärstad (565) – Östanås (566) – Rud. Går även förbi Jonsbol och Lövnäs.
 • Länsväg S 562: Hallersrud (561) – Hovlanda – St Skagene (563) – Takene
 • Länsväg S 563: St Skagene (562) – Fiskvik
 • Länsväg S 565: Bärstad (561) – Tynäs
 • Länsväg S 566: Östanås (561) – Lindenäs
 • Länsväg S 571: Skattkärr (E18) – Spångamotet (E18) – Berg (575) – Lund (745) – Ve (240). Går även genom Östra Fågelvik (575) och Väse (240).
 • Länsväg S 575: väg till Ö Fågelviks kyrka (571)
 • Länsväg S 577: väg till Väse kyrka (240)
 • Länsväg S 578: Väsemotet (E18, 240) – Väse – Färjstugan
 • Länsväg S 580: Sanda (E18) – Ölme kyrka – Ulvsjö
 • Länsväg S 581: Ed (641) – Långseruds kyrka – Backa (E18)
 • Länsväg S 586: Nybble (Rv26) – Ed (588) – Edstorp (591) – Hult (592) – Järsberg (Rv26)
 • Länsväg S 587: väg till och förbi Visnums kyrka (Rv64 – Rv64)
 • Länsväg S 588: Ed (586) – Visnums Kils kyrka (589) – Brobyn – Medhamn
 • Länsväg S 589: väg till Visnums Kils K:a (588)
 • Länsväg S 591: Brunnshagen (586) – Nyäng (592)
 • Länsväg S 592: Hult (586) – Nyäng (591, Rv26)
 • Länsväg S 593: Ödebyn – Hallanda (524)
 • Länsväg S 594: Västra Götalands läns gräns vid Edet (O 3003) – Edet (204)
 • Länsväg S 597: väg till Rudskoga kyrka (204)
 • Länsväg S 598: Runnebol (204) – Skottlanda (600) – Gjordsbol – Konsterud – Brotorp (600)

600–699Redigera

 • Länsväg S 600: Vall (Rv26) – Brotorp (598) – Skottlanda (598) – Örebro läns gräns vid Mo (– Svartå)
 • Länsväg S 601: Torpa (Rv26) – Bäckhammars bruk (Rv26)
 • Länsväg S 602: Jonsbols kvarn (Rv26) – Björneborg (603)
 • Länsväg S 603: Agen (Rv26) – Björneborg (602) – Örebro läns gräns vid Sälsjön (T 547)
 • Länsväg S 604: Övre Kvarnmotet (E18) – Dalåsen (605) – Tåbäcken (607)
 • Länsväg S 605: Örebro läns gräns vid Boviken (T 702) – Dalåsen (604)
 • Länsväg S 606: E18 – Kroksvik
 • Länsväg S 607: Alkvettern (237) – Tåbäcken (604) – Bjurtjärn (771) – Dalbäcken (237)
 • Länsväg S 608: Alkvettern (237) – Rishöjden (609) – Örebro läns gräns vid Rishöjden (T 706)
 • Länsväg S 609: Örebro läns gräns vid Rishöjdsbron (T 713) – Rishöjden (608)
 • Länsväg S 610: väg till Lässerud (631)
 • Länsväg S 611: Töcksfors (E18) – Östervallskogs kyrka – Rommenäs
 • Länsväg S 611.01: till riksgränsen vid Rommenäs ( – Römskog) – Ivarsbyn (614) – Lossbyn (622)
 • Länsväg S 612: väg genom Töcksfors (E18) vid kyrkan – (612.01)
 • Länsväg S 612.01: Töcksfors (E18 N) – (612) – (E18 S)
 • Länsväg S 613: Norslund (E18) – Leverbyn (627)
 • Länsväg S 614: Bergerud (627) – Djurskog – Ivarsbyn (611)
 • Länsväg S 615: Rössbyn (E18) – Hämnäs (627)
 • Länsväg S 616: Tvärdalen (E18) – Långelanda (172)
 • Länsväg S 617: Nästebacka (172) – Karlanda kyrka (618, 627)
 • Länsväg S 617.01: grenväg mot Töcksfors (627)
 • Länsväg S 618: väg till Karlanda kyrka (617)
 • Länsväg S 619: Sandmon (E18) – Töckfors (E18)
 • Länsväg S 620: Älgestad (624) – Korterud (631)
 • Länsväg S 622: Hajom (177) – Beted (655) – Lossbyn (611) – Påterud (623) – Gunnerud (629) – Skillingsfors (628, 631)
 • Länsväg S 623: Koppom (177) – Fjuserud (625) – Hovsten (626) – Påterud (622)
 • Länsväg S 624: Koppom (177) – Mon (625) – Solberga (626) – Älgestad (620) – Adolfsfors (631)
 • Länsväg S 625: Mon (624) – Fjuserud (623)
 • Länsväg S 626: Hovsten (623) – Solberga (624)
 • Länsväg S 627: Skålerud (E18) – Leverbyn (613) – Bergerud (614) – V Bön (632) – Hämnäs (615, 632) – Karlanda kyrka (617) – Vännacka (177)
 • Länsväg S 628: Skillingsfors (622) – Näsbacka (629) – Sundshagen (630) – Hångstad (631)
 • Länsväg S 629: Gunnerud (622) – Näsbacka (628)
 • Länsväg S 630: Sundshagsfors (628) – Klevene (631)
 • Länsväg S 631: Nolbybråten (Rv61) – Köla (634) – Adolfsfors (624) – Lässerud (610) – Korterud (620) – Skillingsfors (622) – Klevan (630) – Hångstad (628) – riksgränsen vid Högsäter (– Vestmarka)
 • Länsväg S 632: Västra Bön (627) – Hämnäs (627)
 • Länsväg S 633: Rudsgården (177) – Köla (634)
 • Länsväg S 634: Ö Flogned (177) – Köla (633, 631)
 • Länsväg S 635: S By (177) – N By (Rv61)
 • Länsväg S 637: Bäcken (177) – Hallebol (638) – Sulvik (172)
 • Länsväg S 638: Hallebol (637) – V Flogned (177)
 • Länsväg S 641: Trubbyn (E18) – Finntorp – Lönnskog – Bräckan (642) – Ed (581, E18)
 • Länsväg S 641.01: grenväg mot Sågerud (E18)
 • Länsväg S 642: Bräckan (641) – Torp (643) – Trehörningen (175)
 • Länsväg S 643: Torp (642) – Blixbol – Aspsäter (175)
 • Länsväg S 644: väg till Gillberga kyrka (175)
 • Länsväg S 645: väg genom Stömne (175 – 175)
 • Länsväg S 646: S Ström (172) – Lenungen – Vedviken (647) – Glava glasbruk – Glava (648) – Berga
 • Länsväg S 647: Vedviken (646) – Spässerud – Glava kyrka (648)
 • Länsväg S 648: Skasåsbron (175) – Sölje – Glava (646) – Glava kyrka (647) – Älgå kyrka (649) – Sulvik (172)
 • Länsväg S 649: väg till Älgå kyrka (648)
 • Länsväg S 650: Sulvik (172) – Ottebol (653) – Åmotfors (177). Vägen även kallad Kroppstadvägen
 • Länsväg S 651: Jössefors (172) – Ottebol (653) – Kleven (Rv61)
 • Länsväg S 653: Ottebol (651) – Ottebols gård (654, 650)
 • Länsväg S 654: S Ottebol (653) – Ny kyrka
 • Länsväg S 655: väg genom Beted (622 – 177)
 • Länsväg S 656: Kärrsmossen (172) – Högvalta (656.01) – Stuperud (Rv61)
 • Länsväg S 656.01: Högvalta (656) – Ängåsen (Rv61)
 • Länsväg S 659: Graninge – Ängåsen (Rv61)
 • Länsväg S 663: Knöstad (E18) – Kik (669)
 • Länsväg S 664: (E45) – Vålberg – Industrivägen (vh-gräns) – (695) – Nor (548) – Norsbron (699) – Björkås (E18, 550)
 • Länsväg S 665: S Högsäter (175) – färjled över Byälven – Skäggebol (666) – S Borgvik (669)
 • Länsväg S 666: Skäggebol (665) – Hagbråten (667) – Skasåsbron (175)
 • Länsväg S 667: Hagbråten (666) – Strand (668)
 • Länsväg S 668: N Fjöle (175) – Strand (667) – Värmskog (672) – Värmskogs kyrka (673) – Malsjö (693)
 • Länsväg S 669: Nysäter (175) – Kik (663) – Sparnäs (546.01) – S Borgvik (665/546.02) – N Borgvik (546) – Malsjö (693) – Väsby (Rv45)
 • Länsväg S 670: väg till Stavnäs kyrka (671)
 • Länsväg S 671: Stavnäs (175, 670) – Klässbol (175)
 • Länsväg S 672: Värmskog (668) – Avelsbol (674) – Klässbol (175)
 • Länsväg S 673: Värmskogs kyrka (668) – Gärdsjön – Nygård (674) – Ingersbyn (676)
 • Länsväg S 674: Avelsbol (672) – Nygård (673)
 • Länsväg S 675: S Hög (175) – Högerud (676)
 • Länsväg S 676: Ö Hungvik (175) – Högerud (675) – Ingersbyn (673) – Lerhol (677)
 • Länsväg S 677: V Furtan (Rv61) – Lerhol (676) – Edane (680) – Nolgården (681) – Vikene (Rv61)
 • Länsväg S 677.01: väg till Brunskogs kyrka
 • Länsväg S 680: Edane (677) Kallviken (Rv61)
 • Länsväg S 681: Nolgården (677) – Skärmnäs
 • Länsväg S 683: Moriansfors (Rv61) – Brunsberg (684)
 • Länsväg S 684: väg i Brunsberg (683 – Rv61)
 • Länsväg S 686: Lerbodatorp (Rv61) – Högboda hållplats (687) – Renstad – Skog (238)
 • Länsväg S 687: väg till Högboda (686)
 • Länsväg S 689: Säldebråten (Rv61) – Frykeruds kyrka (690) – Lövåsen (E45)
 • Länsväg S 690: Aplungstorp (E45) – Frykeruds kyrka (689)
 • Länsväg S 693: Malsjö (669, 668) – Gustavsberg (694) – Grönlund (701, 696) – Krakmyren (697) – Högboda (Rv61)
 • Länsväg S 694: Gustavsberg (693) – Skruvstad – St Bårum (Rv45)
 • Länsväg S 695: Vålberg (664) – Edsvalla (701)
 • Länsväg S 696: Grönlund (693, 701) – Skållerud – Äskebol (Rv61)
 • Länsväg S 697: Krakmyren (693) – Säldebråten (Rv61)
 • Länsväg S 699: Norsbron (664) – Trossnäs (702) – Mellbymon (701) – Lersätters trafikplats (Rv61, vh-gräns) – Karlslund (715)

700–799Redigera

 • Länsväg S 700: väg till Nors kyrka (699)
 • Länsväg S 701: Grönlund (693, 696) – Edsvalla (Rv45, 695) – Mellbymon (699)
 • Länsväg S 702: Trossnäs (699) – Mellerudstorp – Bofasterud (703) – Katås (ramp mot Rv61) – Bergviksmotet (722, Rv61) vid Hultsberg, Karlstad. Går även förbi Önnerud (703).
 • Länsväg S 703: Bofasterud (702) – Bren (Rv61)
 • Länsväg S 704: Hynboholm (707) – Tolerud – Stenåsen (Rv61)
 • Länsväg S 706: Hynboholm (704) – Grava kyrka (Rv62)
 • Länsväg S 707: Hynboholm (Rv61) – (704) – Karlstads flygplats
 • Länsväg S 710: Mogården (714) – N Fryksta – Nilsby (718, 716)
 • Länsväg S 711: Lövåsen (E45) – Höglunda (712) – Trångstads hållplats (713) – Rud (716)
 • Länsväg S 712: Höglunda (711) – Tolita (713) – Säby (716)
 • Länsväg S 713: Trångstad (711) – Tolita (712)
 • Länsväg S 714: N Hannäs (716) – Mogården (710, vh-gräns) – Apertin (717) – Öjenäs (725) – Dyvelsten (Rv62)
 • Länsväg S 715: Stenåsen trafikplats (Rv61) – kommungränsen, vh-gräns – N Hannäs (716, vh-gräns) – Fagerås (Rv45)
 • Länsväg S 716: N Hannäs (715) – (714) – Rud (711) – Säby (712) – Nilsby (710) – Bössviken (798) – Östra Ämtervik (800) – Högberg (801) – Sunne (241). Går även genom Kil (715), Trångstad (711), Säbytorp (712) och Vägvisaren (801) (???).
 • Länsväg S 717: Apertin (714) – Dömle (718) – Tjärnheden (Rv62)
 • Länsväg S 718: Nilsby (710) – Svenstorp – Dömle (717)
 • Länsväg S 720: Brukmon (723) – Lundagård (vh-gräns) – Skived – Forsnor (728, vh-gräns) – Rudshult (730) – Östra Deje (732) – Tjunkens nordspets (736) – Rosendal (737) – Mölnbacka (752) – Nordsjötorp (733). Går även genom Skåre (723), Rud, Bergåsarna (736) - Jonsbol (737) och Bäckelid (733) (???).
 • Länsväg S 721: Älvmotet (E18) – Södra Grava (Rv62)
 • Länsväg S 722: Skutbergsmotet (E18) – Bergviksmotet (Rv61, 702)
 • Länsväg S 723: Brukmon (720) – Stockfallet, Karlstad (Rv63). Går även genom Skåre (720) (???).
 • Länsväg S 725: Södra Hyn (Rv62) – Öjenäs (714)
 • Länsväg S 728: Forsnor (720) – Hösserud (730) – Forsnäs (Rv63)
 • Länsväg S 729: Löved (Rv62) – genom Forshaga – (Rv62)
 • Länsväg S 730: Hösserud (728) – Bjurerud – Rudshult (720)
 • Länsväg S 732: V Deje (734) – Östra Deje (720)
 • Länsväg S 733: Älvdalsvägen (734) – Forsleden – Bruksvägen – Sågarevägen (vh-gräns) – Katrineberg (735) – Nordsjötorp (720) – Bäck (812) – Olsäter (801) – Ö Ransäter (815) – Munkfors (809). Genomfart Munkfors: Bliavägen
 • Länsväg S 734: Kvarntorp (Rv62) – Östra Deje (732) – Karlstadsvägen i Deje (vh-gräns) – Älvdalsvägen – (733) – Igeltjärnsvägen (Rv62)
 • Länsväg S 735: väg till Nedre Ulleruds kyrka (733)
 • Länsväg S 736: Tjunkens nordspets (720) – Solberg (737) – Häggstöd (Rv63)
 • Länsväg S 737: Solberga (736) – Bernhus – Rosendal (720)
 • Länsväg S 739: cirkulationsplats Skattkärr (E18) – Alster (E18) – Säter (741) – Alsters kyrka (742) – Alstrum (Rv63). Går även genom Vallargärdet (Rv 63) (???).
 • Länsväg S 741: Skattkärr (571) – Säter (739)
 • Länsväg S 742: Alsters kyrka (739) – Annelund (743)
 • Länsväg S 743: Forsnäs (Rv63) – Annelund (742) – Hult – Öckna (746)
 • Länsväg S 744: Skattkärr (741) – Öckna (746) – Bäck (745)
 • Länsväg S 745: Lund (571) – Bäck (744) – Heden (240) – Glumshammar (754)
 • Länsväg S 746: Ökna (744, 743) – Flatvik – Lövåsen (747) – Ängviken (240)
 • Länsväg S 747: Gaperns nordspets (Rv63) – Norum – Lövåsen (746) – Hedås (240)
 • Länsväg S 752: Rudsberg (Rv63) – S Rådom – N Rådom – Mölnbacka (720)
 • Länsväg S 754: Sandbacken (240) – Glumshammar (745) – Höjdfallet (760) – Svenserud (756) – Lindfors (Rv63)
 • Länsväg S 756: Karlsberg (240) – Svenserud (754) – Fageråshöjd (758) – Brattforsheden (Rv63)
 • Länsväg S 758: Lindfors (Rv63) – Fageråshöjd (756) – Sutterhöjden (763)
 • Länsväg S 759: Väse kyrka (240) – Lövhöjden – Mellby (760)
 • Länsväg S 760: Höjdfallet (754) – Mellby (759) – N Ölmhult (763)
 • Länsväg S 761: Väse kyrka (240) – Berg (762) – Hedetången (763) – Anneberg (767) – Kungsskogen – Lindås (770) – Laggartorp (764) – Bjurbäcken (772)
 • Länsväg S 762: Karsvalla (240) – Berg (761)
 • Länsväg S 763: Hedetången (761) – N Ölmhult (760) – Sutterhöjden (758) – Dalbotorp (764) – Tullen (Rv63)
 • Länsväg S 764: Laggartorp (761) – Brattforshyttan – Dalbotorp (763)
 • Länsväg S 765: Prästgården (E18) – Träfors – Rävetorp (767)
 • Länsväg S 766: Åm (E18) – Vall (768) – Broby (767)
 • Länsväg S 767: Stolpen (E18) Skanum (768) – Broby (766) – Rävetorp (765) – Anneberg (761)
 • Länsväg S 768: Vall (766) – Skanum (767) – Lerdala – Hedebotten (Rv26)
 • Länsväg S 769: väg genom Brattfors (Rv63– Rv63)
 • Länsväg S 770: Lindås (761) – Lungsund (772)
 • Länsväg S 771: väg till Bjurtjärns kyrka (607)
 • Länsväg S 772: Nässundet (Rv26) – Lundsberg – Lungsund (770) – Vagnbroängen (774) – Bjurbäcken (761) – Asphyttan – Daglösen – Flottuvevägen (vh-gräns) – Filipstad (Rv63). Genomfart Filipstad: Konsul Lundströms väg
 • Länsväg S 774: Vagnbroängen (772) – Storfors (Rv26)
 • Länsväg S 777: Prästbäcken (Rv26) – Nykroppa (781) – Gammalkroppa – Knaggebo (Rv63)
 • Länsväg S 781: väg till Kroppa kyrka (777 – 777)
 • Länsväg S 790: Bodetta (E45) – Frykåsens hållplats
 • Länsväg S 791: Elofsrud (E45) – Bäckebrons järnvägsstation
 • Länsväg S 792: väg genom V Ämtervik (E45 –E45)
 • Länsväg S 792.01: väg till V Ämterviks järnvägsstation
 • Länsväg S 793: S Såneby (E45) – Öjerviks hållplats
 • Länsväg S 795: Ed (E45, 884) – Rottneros (796, E45)
 • Länsväg S 795.01: förbindelseväg vid Rottneros (E45)
 • Länsväg S 796: väg till Rottneros järnvägsstation (795)
 • Länsväg S 798: Bössviken (716) – Knutserud – Nolbergsviken (801)

800–899Redigera

 • Länsväg S 800: väg till Östra Ämterviks kyrka (716)
 • Länsväg S 801: Högberg (716) – S Ås (802) – Nolbergsviken (798) – Olsäter (733)
 • Länsväg S 802: S Ås (801) – Mårbacka – Sunne (241)
 • Länsväg S 805: Ransäter (Rv62) – Ransbacka (807, 808) – Ransberg
 • Länsväg S 807: Ransbacka (805) – N Åmberg (Rv62)
 • Länsväg S 808: Kärr (805) – Munkerud (241)
 • Länsväg S 809: Munkerud (241) – Munkerud (903) – Munkfors kyrka (733) – Munkfors (Rv62, 817). Genomfart Munkfors: Munkerudsvägen – Bruksgatan – Uddeholmsvägen
 • Länsväg S 812: Bäck (733) – Butorp – Torsked (813) – Älvsbacka (240)
 • Länsväg S 813: Fösked (240) – Torsked (812)
 • Länsväg S 814: väg genom Ransäter (Rv62 – Rv62)
 • Länsväg S 815: förbindelseväg över Ransätersbron (814 – 733)
 • Länsväg S 817: Munkfors (Rv62) – Sunnemo (240)
 • Länsväg S 818: väg genom N Bogerud (Rv62 – Rv62)
 • Länsväg S 819: väg genom Mjönäs (Rv62 – Rv62)
 • Länsväg S 822: väg förbi Nybacka skola (Rv62 – Rv62)
 • Länsväg S 824: Lidsbron (240) – N Råda (Rv62)
 • Länsväg S 825: Högåsen (Rv63) – Mångshyttan – Västerud – Pardixgård (826)
 • Länsväg S 826: Brattfors (Rv63) – Pardixgård (825) – Forshyttan (827) – Gräs – Sunnemo (829) – Lidsbron (240)
 • Länsväg S 826.01: grenväg mot Molkom (240)
 • Länsväg S 827: Forshyttan (826) – Bosjön – Skåltjärn – Bergmossen (832) – Storbron (Rv63)
 • Länsväg S 829: Sundet (240) – Sunnemo (826)
 • Länsväg S 832: Bergmossen (827) – Fogdhyttan (246)
 • Länsväg S 834: Nordmark (246) – Taberg – Sandsjön (835) – Bosjöfallet – Rämmens kyrka (836) – Rämmen (245)
 • Länsväg S 835: Motjärnshyttan (246) – Sandsjön (834) – Dalkarlsjön – Lesjöfors (Rv26)
 • Länsväg S 836: väg till Rämmens kyrka (834)
 • Länsväg S 840: Gumhöjden (245) – Gustav Adolf – Sätersta (843)
 • Länsväg S 841: Uvanå (843) – Dalarnas läns gräns vid Uvanå (W 519)
 • Länsväg S 842: Tvärmossåsen (843) – Laggåsen – Dalarnas läns gräns vid Lappmossåsen (W 500)
 • Länsväg S 843: Geijersholm (246) – Sätersta (840) – Tvärmossåsen (842) – Gustavsfors – Uvanå (841) – Dalarnas läns gräns vid Baggfall (W 502)
 • Länsväg S 847: Långban (Rv26) – Gåsborn (851) – Kosundet (848) – Mörttjärn (852) – Pålhammarsäng (Rv26)
 • Länsväg S 848: Långbansände (Rv26) – Kosundet (847)
 • Länsväg S 849: Oforsen (Rv26) – Liljendal
 • Länsväg S 850: Lönnhöjden (Rv26) – Neva
 • Länsväg S 851: Örebro läns gräns vid Örlingen (T 786) – Gåsborn (847)
 • Länsväg S 852: Mörttjärn (847) – Dalarnas läns gräns vid Skäfteshöjden (W 522)
 • Länsväg S 858: Charlottenberg (862) – bensinmacken (vh-gräns) – N Emterud (861)
 • Länsväg S 859: Fjäll (867) – Djupfors (860) – Fjällstena (862)
 • Länsväg S 860: Käringerud (867) – Djupfors (859)
 • Länsväg S 861: Eda glasbruk (Rv61) – N Emterud (858) – Högbäcksmon (863)
 • Länsväg S 862: Tallmon (Rv61) – Charlottenberg (858) – Ringvägen (vh-gräns) – Stråket (863, 866) – Fjällstena (859) – Nordsjöbruket (870) – Allstakan (864) – Bergatorp (869)
 • Länsväg S 863: Stråket (862) – Högbäcksmon (861) – Häljeboda (864) – riksgränsen vid Håvilsrud (– Skotterud)
 • Länsväg S 864: Allstakan (862) – Älvtorp (872) – Häljeboda (863)
 • Länsväg S 865: Nolbybråten (Rv61) – Ås (866)
 • Länsväg S 866: Åmotfors (177) – Vittensten – Lerot (867) – Ås (865) – Stråket (862)
 • Länsväg S 867: Dalen (Rv61) – Käringerud (860) – Fjäll (859) – Lerot (866) – Mellbyn (Rv61)
 • Länsväg S 868: Klätten (Rv61) – Ö Sälboda (869)
 • Länsväg S 869: Speked (Rv61) – Ö Sälboda (868) – Rexed (870) – Gunnarskog (873, 871) – Bergatorp (862) – Forsbacka (871) – Treskog (877) – Fredros (885) – Simonstorp (888) – Klockargården (872) – riksgränsen vid Mitandersfors (– Austmarka)
 • Länsväg S 870: Rexed (869) – Nordsjöbruket (862)
 • Länsväg S 871: Gunnarskog (869) – Lövnäs – Forsbacka (869)
 • Länsväg S 872: Älvtorp (864) – Klockargården (869)
 • Länsväg S 873: Gate (Rv61, 874) – Bosebyn – Årbotten – Gunnarskog (869)
 • Länsväg S 873.01: väg till Gunnarskogs kyrka
 • Länsväg S 874: Gate (873) – Långvik – V Furtan (Rv61)
 • Länsväg S 875: Blåfallsberget (Rv61) – Byn – Kronan (876)
 • Länsväg S 876: Kalleviken (Rv61) – Kronan (875) – Grytterud (877) – Mangskog (878)
 • Länsväg S 877: Grytterud (876) – Salungen (879) – Treskog (869)
 • Länsväg S 878: Slorud (Rv61) – Mangskog (876) – Flytjärn (879) – S Västerrottna (882)
 • Länsväg S 879: Salungen (877) – Flytjärn (878)
 • Länsväg S 881: Berga (E45, 238) – Folkesgården
 • Länsväg S 881.01: grenväg mot Rottneros (E45)
 • Länsväg S 882: Rottneros (E45) – Årnäs (884) – S Västerrottna (878) – Berg (891) – Trötvik (885) – Gräsmark (887, 888). Går även förbi Krokbäcken och Kymstad.
 • Länsväg S 884: Rottneros (E45) – Bråstorp – Årnäs (882)
 • Länsväg S 885: Fredros (869) – Hundviken (886) – Humsjön – Ragvaldstjärn (886) – Trötvik (882)
 • Länsväg S 886: Hundviken (885) – Kymmen – Ragvaldstjärn (885)
 • Länsväg S 887: Gräsmark (882) – Högfors (888)
 • Länsväg S 888: Ulvsberg (E45) – Gettjärn – Gräsmark (889, 882) – Forsnäs (890) – Högfors (887) – Simonstorp (946, 869). Går även förbi Hälserud, Timbonäs och Sävtorp (869) (???).
 • Länsväg S 889: väg till Gräsmarks kyrka (888)
 • Länsväg S 890: Forsnäs (888) – Svenbergstorp (892) – Mårbacken (E16). Går även förbi Brandsbol (888), Kvarnhöjden (892) och Finnsjön (???).
 • Länsväg S 891: Ängen – Berg (882
 • Länsväg S 892: Svenbergstorp (890) – Västanå (E16). Går även förbi Torsby (E16) och Kvarnhöjden (890) (???).
 • Länsväg S 894: Råby (E45) – Kårarna (E45)
 • Länsväg S 895: Söderby (E45) – Åshagen – Västanvik (E45) Går även förbi Vålängen och Granevik.
 • Länsväg S 896: Söderby (E45) – Svenneby – väg till Notnäs. Går även förbi Bredviken (E45).
 • Länsväg S 896.01: förbindelseväg till väg E45
 • Länsväg S 898: N Borgeby (908) – Gjutaregården (901)

900–999Redigera

 • Länsväg S 900: Ivarsbjörke (908) – Bäck (919) – Bäckalund (901)
 • Länsväg S 901: Torsberg (241) – Gjutaregården (898) – Bäckalund (900) – Pörtet (907)
 • Länsväg S 902: Ivarsbjörke hållplats (908) – Munken (919) – Mallbacken (907)
 • Länsväg S 903: Munkerud (809) – Skymnäshagen (904) – V Skymnäs (906) – Sörby (907) – Lakene (916) – Skogaängarna (915). Genomfart Munkfors: Mossängsvägen
 • Länsväg S 904: Örbäcken – Bäcken (905) – Ena – Skymnäshagen (905, 903)
 • Länsväg S 905: Bäcken (904) – Skymnäshagen (904)
 • Länsväg S 906: Höje (Rv62) – V Skymnäs (903)
 • Länsväg S 907: Lysvik (908) – Mallbacken (902) – Pörtet (901) – Oxängen (915) – Sörby (903) – Jutåsen (916) – Myren (Rv62). Går även förbi Lövstaholm.
 • Länsväg S 908: Sunne (241) – N Borgeby (898) – Ivarsbjörke (900) – Ivarsbjörke hållplats (902) – Lysvik (907, 910, 909, 910) – Bada (911) – Oleby (912) – Önneby (239). Går även förbi Ingmår (898), Edsbjörke (900) och Torsby (239).
 • Länsväg S 909: Lysviks kyrka (910) – (908) – Ransbysäter
 • Länsväg S 910: Lysvik (908) – Lysviks kyrka (909, 908) – Sätergården
 • Länsväg S 911: Bada (908) – Tomtfall – Rinn (239)
 • Länsväg S 912: väg till Oleby hållplats (908) Oleby – (908)
 • Länsväg S 914: Råda (239) – Föskefors
 • Länsväg S 915: Oxängen (907) – Skogsängarna (903) – S Skoga (918) – N Skoga (927) – Hole – Framnäs (239)
 • Länsväg S 916: Lakene (903) – Jutåsen (907)
 • Länsväg S 917: väg till N Råda kyrka (Rv62)
 • Länsväg S 918: S Skoga (915) – Skogaforsen – Bäckåsarna (Rv62)
 • Länsväg S 919: Bäck (900) – Munken (902)
 • Länsväg S 921: Uddeholm (246) – Stjärnsfors
 • Länsväg S 924: Hagfors(246) – Sundfallsvägen (vh-gräns) – Bergsäng (931)
 • Länsväg S 926: Abborrtorpsvägen – Vintervägen (vh-gräns) – Slogkärrsätern – Halla (931)
 • Länsväg S 927: N Skoga (915, 929) – Edebäck (Rv62)
 • Länsväg S 928: Basterud (929) – Fuggesheden (Rv62)
 • Länsväg S 929: N Skoga (927) – Basterud (928) – Mossberg (239)
 • Länsväg S 930: väg genom Hara (Rv62 – Rv62)
 • Länsväg S 931: Edebäck (Rv62) – Bergsäng (924) – Byn (932) – Halla (926) – Brattfallet (933) – Åstrand (Rv62)
 • Länsväg S 932: Ekshärad (Rv62) – Byn (931)
 • Länsväg S 933: Brattfallet (931) – V Näsberg – Dalarnas läns gräns vid Ö Näsberget (W 514)
 • Länsväg S 939: Lekvattnet (E16) – Östmark (947)
 • Länsväg S 946: Simonstorp (888) – Ormhöjden – Lekvattnet (E16). Går även förbi Sävtorp (888) (???)
 • Länsväg S 946.01: till Lekvattnets kyrka
 • Länsväg S 947: Kajsheden (E45, E16) – Sörmark (948) – Östmark (949, 939) – Lämbacken (950) – Tväråna (951) – Röjdåfors (960) – riksgränsen vid Grue (– Roverud). Går även förbi Rådom och Rännberg (951)
 • Länsväg S 948: Sörmark (947) – Myrtorp (949) – Kristinefors (954)
 • Länsväg S 949: Östmark (947) – Metbäcken – Myrtorp (948)
 • Länsväg S 950: Lämbacken (947) – Arnsjön – riksgränsen vid Rottnemon (– Kongsvinger)
 • Länsväg S 951: Tväråna (947) – Gransjön. Går även förbi Rännberg (947) och Råbäcken.
 • Länsväg S 952: Oleby (908, 912) – (239) – Utterbyn – Fensbol (E45,E16). Går även förbi Röbjörkeby (239).
 • Länsväg S 954: Överbyn (E45,E16) – Vitsand – Kristinefors (948) – Öjån (956) – Flatåsen (958) – Nyskoga kapell (959) – Bjurberget (960) – Bograngen (964)
 • Länsväg S 956: Vägsjöfors (E45,E16) – Digerberget – Öjån (954)
 • Länsväg S 957: Fastnäs (Rv62) – Värnäs (E45) – Månäs (969) – Hjällstad (958) – Möre (962) – Branäs (963)
 • Länsväg S 957.01: Branäs – Persby (957 – Rv62)
 • Länsväg S 958: Flatåsen (954) – Hjällstad (957)
 • Länsväg S 959: väg till Nyskoga kapell (954)
 • Länsväg S 960: Röjdåfors (947) – Viggen – Sörmon (961) – Bjurberget (954)
 • Länsväg S 961: Sörmon (960) – riksgränsen vid Falltorp (– Flisa)
 • Länsväg S 962: Möre (957) – Likenäs (Rv62)
 • Länsväg S 963: Branäs (957) – bro över Klarälven vid Ransby – Ransby (Rv62)
 • Länsväg S 964: Klarabro (Rv62) – Letafors – Bograngen (954, 965) S Finnskoga (966) – riksgränsen vid Medskogen (– Flisa)
 • Länsväg S 965: Bograngen (964) – Järpliden
 • Länsväg S 966: S Finnskoga (964) – Skråckarberget
 • Länsväg S 967: Uggleheden (Rv62) – riksgränsen vid Bastuknappen
 • Länsväg S 968: Klaråsen (Rv62) – Källmon (Rv62). Går även förbi Aspberget.
 • Länsväg S 968.01: väg till Aspberget
 • Länsväg S 969: Månäs (957) – Sörnäs (Rv62)
 • Länsväg S 970: N Finnskoga kyrka (Rv62) – Höljes

KällorRedigera

 • Samtliga allmänna vägar publiceras på kartan Väginformation – Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods. Denna utges länsvis av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen.
 • Varje länsstyrelse publicerar, i stort sett årligen, en sammanställning över de allmänna vägarna i länet. Författningen, utan karta, erhålls från respektive länsstyrelse (kallas även Vägkungörelse). Trafikverket säljer de tillhörande kartorna.