63

Riksväg 63 är en svensk riksväg som går mellan Karlstad och Ludvika via Filipstad.

Sträckning för riksväg 63
Riksväg 63 går genom samhället Brattfors.

Den skyltas Ludvika norrut och Karlstad söderut. Sträckan mellan Ludvika och Kopparberg delar den med Riksväg 50. Vägen är viktig för resor mellan Värmland/Dalsland och Dalarna/Norrlandskusten. Det går därför ganska många lastbilar. Vägen går genom relativt glest befolkade områden, därför är personbilstrafiken inte så tät.

Standard och planerRedigera

Vägen är landsväg hela vägen. Väster om Hällefors är den 7-9 meter bred, medelkrokig, mest 90 km/h. Öster om Hällefors är den ganska krokig och smal, 6-8 meter bred. Vägen passerar genom alla tätorter, som Molkom, Filipstad, Persberg, Hällefors och Kopparberg.

Trafikverket planerar mitträcke och 2+1 körfält på sträckan Karlstad-Molkom[1]. Vidare planeras en förbifart norr om Hjulsjö, vilket skulle innebära ökad trafiksäkerhet samt en vägförkortning på 2 km för den genomgående trafiken. Byggstart planeras till 2020 eller senare.[2]

Det finns en förstudie gjord 2004 om att räta ut vissa kurvor och bredda vägen något på sträckan Lindfors-Brattfors. Det finns ingen tidsplan satt.[3]

HistoriaRedigera

Vägen hade under 1950-talet vägnumren 236 Karlstad-Molkom och 233 Molkom – Filipstad – Kopparberg (– Skinnskatteberg – Västerås).

Vägen går mestadels i gammal sträckning. Milstenarna på en del sträckor längs vägen visar det. Även kurvorna visar det. Sedan 1950-talet ska riksvägar byggas med kurvor inte skarpare än att 90 km/h är lämpligt. Inte mycket har byggts de senaste årtiondena. Jämfört med 1940-talet[4] finns det nyare väg närmast Karlstad som är från 1970-talet. En ny genomfart genom Filipstad och söder om Hällefors fanns på 1960-talet men inte på 1940-talet[5].

Trafikplatser och korsningarRedigera

Nr Namn Skyltning
    Bergmotet E18   Stockholm Oslo; 236 Hammarö
    Rud Lorensberg
  Stockfallsmotet Stockfallet Skåre Djupdalen
  Molkom 240 Kristinehamn
  Molkom 240 Hagfors
  Filipstad 246 Hagfors
  Filipstad 26 Mariestad
  Persberg 26 Mora
  Hammarn 205 Karlskoga, 244 Örebro (rv 63 svänger)
  Kopparberg 233 Västerås
  N Kopparberg 50 Falun Örebro

ReferenserRedigera