Subdominant är ett musikaliskt begrepp inom funktionsläran. Funktionsläran beskriver förhållandet mellan toner och ackord, utifrån ett givet tonalt centrum, vilken kallas grundtonen eller tonikan. I detta system är subdominanten den fjärde tonen från tonikan.[1] Eftersom subdominanten utgår från tonikan, är tonen det handlar om olika, beroende på vilken tonart det är. I till exempel tonarten C-dur är F den fjärde tonen i tonskalan, och är därför subdominant. I F-dur är Bb den fjärde tonen, och sålunda den tonartens subdominant.

Tonic and subdominant in C major
Tonika och subdominant i C-dur

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Nordström, Sixten (1989). Så blir det musik. Malmö. sid. 47