Diatoniska intervall
Sext
Stor (6S)

Lyssna
Liten (6L)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Ters

Sext är ett musikaliskt intervall på fem diatoniska steg, samt beteckning för den sjätte tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets sextus, ’sjätte’.

Sexten finns liksom tersen i två grundvarianter: stor och liten. Stor sext definierar durtonalitet, medan liten definierar moll. Sexten förekommer ackordiskt framförallt som ters i subdominanten.

Härledning av intervallet redigera

Pythagoreisk stämning redigera

Stor sext redigera

I den pythagoreiska skalan härleds den stora sexten genom att den ligger en kvint upp från den stora sekunden:

 

Centtalet för den pythagoreiska stora sexten blir således

 

Liten sext redigera

Den lilla pythagoreiska sexten har en längre härledningskedja. Den hittas en ren kvart ovanför den lilla tersen:

 

Centtalet för den pythagoreiska lilla sexten blir därmed

 

Ren stämning redigera

Stor sext redigera

I ren stämning utgår vi från den harmoniska deltonserien och hittar då den stora sexten mellan 3:e och 5:e deltonen (3:5) och motsvaras av frekvensförhållandet

  (stor sext uppåt)

eller

  (stor sext nedåt)

Centtalet för den rena stora sexten blir

 

Liten sext redigera

Den rena lilla sexten hittas i stället mellan 5:e och 8:e deltonen:

  (liten sext uppåt)

eller

  (liten sext nedåt)

Centtalet för en liten, ren sext är

 

Liksvävande temperatur redigera

I liksvävande temperatur definieras alla intervall utifrån den liksvävande halvtonen, som definieras som 1/12 av en oktav.

Stor sext redigera

En stor sext består av 9 liksvävande halvtoner och kan då definieras som

 

Centtalet för en liksvävande stor sext är

 

Liten sext redigera

En liten sext består av 8 liksvävande halvtoner och definieras alltså som

 

Centtalet för en liksvävande liten sext är