Sekund (musik)

musikaliskt intervall
Diatoniska intervall
Spacer.gif
Sekund
Stor (2S)
2 w.png
Lyssna
Liten (2L)
2 m.png
Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Septima
I denna artikel
används tonnamnen
Bess (B) och B.

Music ClefG.svgMusic 1b1-.svg Music ClefG.svgMusic 1b1.svg

Se olika skrivsätt.

Sekund är ett musikaliskt intervall på ett diatoniskt steg, samt beteckning för den andra tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets secundus, ’andra’.

En liten sekund är lika med ett halvtonssteg och en stor sekund är lika med ett heltonssteg.

Härledning av intervalletRedigera

Intervall härleds på olika sätt i olika tonsystem.

Pythagoreisk stämningRedigera

I pythagoreisk stämning kan sekundintervallet härledas enligt nedan.

En stor sekund är detsamma som två kvinter uppåt i skalan transponerad en oktav nedåt:

 

Den stora sekunden kan också definieras som att först gå upp en ren kvint och sedan ned en ren kvart:

 

Pytagoreiskt kromatiskt halvtonstegRedigera

Den ton som ligger sju rena kvinter uppåt, transponerad fyra oktaver nedåt kallas för pytagoreiskt kromatiskt halvtonsteg:

 

Pytagoreisk halvtonRedigera

En pytagoreisk halvton är avståndet mellan tredje och fjärde respektive sjunde och åttonde tonen i en diatonisk skala:

Ton C D E F G A B C
Frekvens                
Frekvensförhållande
till nästa ton
             

 

Det pythagoreiska kromatiska halvtonssteget skiljer sig alltså från en pythagoreisk halvton. Skillnaden utgör ett pythagoreiskt komma, vilket kan härledas genom att från ett pythagoreiskt kromatiskt halvtonsteg dra bort en pythagoreisk halvton:

 

Ren stämningRedigera

I ren stämning kan sekunden härledas enligt följande:

En liten sekund, ett rent halvtonsteg, är det intervall som återfinns mellan 15:e och 16:e deltonen i den harmoniska deltonserien:

 

En stor sekund har två härledningar, dels det intervall som återfinns mellan 8:e och 9:e deltonen samt det intervall som återfinns mellan 9:e och 10:e deltonen i den harmoniska deltonserien.

Stora heltonstegetRedigera

 

Lilla heltonstegetRedigera

 

Liksvävande temperaturRedigera

Halvton (liten sekund)Redigera

I liksvävande temperatur delas oktaven upp i 12 exakt lika stora halvtoner. Detta innebär att en liksvävande kromatisk halvton, en liten sekund, får frekvensförhållandet

 

vilket också kan skrivas så här

 

Helton (stor sekund)Redigera

Den stora sekunden, heltonen, utgörs av två halvtoner och har därmed frekvensförhållandet

 

NoterRedigera


KällorRedigera

Se ävenRedigera