Skala (musik)

uppsättning toner ordnade efter tonhöjd

Skala, är en serie toner, som utgör ett tonförråd. Ett närbesläktat begrepp är modus.

I västerländsk musik används framförallt durskalor och mollskalor. Andra skalor är den kromatiska skalan, pentatoniska skalor, kyrkotonala skalor och orientaliska skalor.

Andra exempel på tonskalor:


Se även redigera